Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 4 maj 2013

Fremmødt: Alle

1.Finn og Kirsten har været i Aalborg til uddeling af idrætsprisen, og anbefaler at MNJ indstiller sig selv næste gang. Finn har været til ”krisemøde” i rallysektionen, da promotoren har trukket sig vedr. DMDesuden har Finn været på banen i Mou og i Nysum til træninger, og ser frem til at kart sektionen og bane kommer til Nysum.

2.Lonni har valgt at stoppe som formand for støtteforeningen 5/5Rallysektionen har henvendt sig til støtteforeningen omkring hjælp til DM.Støtteforeningen må indkalde til ekstraordinær generalforsamling, så der kan vælges ny formand.

3.Rallysektionen arbejder på højtryk med at forberede DM, og oplyser at rallycentrum bliver på havnen i Hobro, og rallyshow på Nysumbanen, hvor sponsorer får en tur med rundt på banen som 2.kører. Der skal afvikles 5 prøver, og serviceplads bliver også på havnen i Hobro. Tillægsregler og rutebog er meget tæt på at være klar. TV2 Nord sender direkte fra 19.45- 20.15 fra Rallyshow på banen. Rallyshow skal søges som rallyprøve, da banens tilladelse ikke tillader kørsel på dette tidspunkt. Der arbejdes på at finde sponsorer, der bla. vil kunne lægge navn til prøverne, få tv tid, få reklamer i program og på banen. Sektionen indkøber nye internationale skilte. Sektionen foreslår at bane og kart sektion kunne lægge reklame for sig selv i rallyposerne til officials og tilskuere. RU i DASU har været alt for usynlige i denne sag om DM !Topkørere betaler et lidt højere startgebyr.DASU`s ændring af regler omkring alder på sikkerhedsudstyr har ”kostet” ca. 10 deltagende biler.Sektionen har afviklet klubrally på Autocollege med 9 deltagere.Otto har lovet at styre økonomi på dagen for DM, Kirsten følger med.Tidsplan skal på mnj.dk hurtigst muligt.

4.Banesektionen fortæller at det nye baneafsnit ser ud til at holde godt.Junior racerskolen var en stor succes. Åbent hus slog alle rekorder, med 243 passagerer og 83 der selv var ude at køre. Deltagerantallet til Cupløbet er lidt under det forventede. Banesektionen har hjulpet støtteforeningen ved at lave officialbespisning i kiosken. TV2 Nord kommer til Cupløbet 5/5. Crosskart projektet ser fornuftigt ud. Man overvejer at lave fri adgang for publikum til det sidste FR løb.

5.Kart-sektionen deltog i arrangementet i storcenteret med stor succes. På grund af de nye regler om k-licens, vil man kun køre 3 lukkede løb. DASU behandler en dispensationsansøgning fra kravet om k-licens. Der ligger en udfordring for sektionen om hvorvidt der skal være samaritter til løbene eller ej.

6.Økonomi. Regninger for reklamer og bandereklamer er på vej ud i disse dage. Startgebyrerne er opgivet forkert på dasu.dk, Kirsten følger op på det. Budgettet er klar om kort tid, og når det er klar, rundsendes det via mail.

7.Baneudvidelse. Kommunen har udskudt lokalplanen 1 måned, på grund af usikkerhed omkring jordstykket. Når behandlingen er færdig i Miljø & Teknik, skal Colas i gang med reetableringen. Hele planen skal i kommunen behandles i Teknik & Miljø, Økonomi og bestyrelse, derefter skal planen i offentlig høring i 8 uger, hvorefter de 3 udvalg skal færdigbehandle sagen. Der indhentes tilbud på tunnel til RC banen. Dorte gør et kæmpe arbejde, og det har givet gode resultater. Vaskeplads og vejeplads er stort set klar. Kirsten indgår fremover i projektgruppen.

8.Klubtøj. Der kommer ny sælger af tøjet, og økonomien omkring det styres i samarbejde med Kirsten. Der skal indkøbes flere jakker, og priserne skal justeres. Udvalget af tøj skal evt ændres lidt.

Næste møde: 27/6 kl. 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877