Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 06-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 27. maj 2010

Afbud fra Jan B og Karina

Referat fra forrige møde læst op.

Økonomi gennemgået. Det ser bedre ud end sektionen frygtede.

Halbyggeri blev drøftet og Torben blev formand for et byggeudvalg med Anders og Jan B.

Det blev understeget at det berammede beløb ikke måtte overskrides.

Tilmeldinger til klubmesterskabet lader vente på sig som sædvanlig. Præmiering som vi plejer. Da

klubmesterskabet falder tidlig i år udsættes uddelingen af de forskellige hædersbevisninger til

senere og gerne til en sammenkomst til efteråret for hele klubben. Steen tager det med til

bestyrelsen.

Benzintanken til pumpen er defekt – er under reparation. Uffe skaffer nye pakninger til slanger og

gerne nye spændbånd.

Der er svejset nye skær på gummiged og grader. Følgende reparationer er under opsejling: motor i

grader er vanskelig at starte, nye bøsninger i gummiged og 4 wd på Lambohinien er defekt.

Torben finder lidt assistance, således at vi kan få lidt overblik over det økonomiske.

Asfalten efter post 2 er noget slidt og skal have nyt slidlag og resten skal lappes. Inden skal

autoværn fjernes og erstattes med kurb. Flagpost 3 sikres med nyt autoværn. Steen tager økonomien

med til bestyrelsen.

Den nye port til depotet skal sættes om, idet stolperne ikke kan holde porten. Den skal evt. flyttes

lidt. Derefter laves sidestykke.

Der skal laves en tegning over arealet hvorpå strøm, vand m.m. tegnes ind på. Lige nu er det

hukommelsen og det er ikke særligt stabilt.

Der er fremkommet flere ønsker fra løbsledelsen fra RC løbet. Nogle kan umiddelbart

imødekommes og andre skal i budgettet for 2011.

Sektionen glæder sig over at der kommer flere til arbejdsaften om tirsdagen Nu må vi lægge os i

selen for også at have materialer til de forskellige opgaver.

Foreløbig er 3 medlemmer af klubben i gang med at lave en bedre markedsføring af vores NEZ løb.

Der skal arbejdes for at få flere udlændinge til Nysum. Der kommer mere konkret senere.

Mødet blev holdt i god ro og orden og da referenten ikke have skrevet på, hvem der skaffede brød,

var der flere der havde med.

Næste møde afholdes 17. juni kl. 1900.

Jan N bager.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877