Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra banesektionsmøde 28-09-2016

Tilstede: Kaj, Jan, Ib, John, Steen, Jesper, Dennis

Afbud: Søren, Anders

Kaj byder velkommen.

    1.   Formanden orienterer:

Kaj fortæller at DASU har afholdt møde med de banedrivende klubber omkring dommer budgettet, som er en del overskredet.

Et par medlemmer af banesektionen har afholdt møde med medlemmer af FSAS bestyrelse omkring tiltag og forbedringer. I forlængelse af dette møde, blev der afholdt endnu et møde på gården i Nysum hvor klasserepræsentanterne fra Folkerace, Rallycross og crosskart blev inviteret.

Et af tiltagene bliver et forslag omkring en evt ny klasse i Rallycross, som har et reglement, der begrænser omkostninger, således springet fra Folkerace til Rallycross, rent økonomisk mindskes i forhold til dagen i dag.

Et par af ting som reglementet bliver bygget op om er 0-1200 ccm, Trykladning tilladt, resten forbudt. Dæk begrænsning i forhold til omkostninger.

Jens Kim vil prøve at lave et yderligere reglements udkast.

I Crosskart fik Dennis Munch til opgave efter tilsagn fra klubber samt deltagere/publikum at lave et udkast til indførelse af Xtreme i Danmark. Her vil det nuværende engelske reglement komme i spil, for at let kunne importere biler og deltage landene imellem. Xtreme flettes ligeledes ind i det sportslige reglement.

I folkerace skal der arbejdes mod en bedre tone, især omkring handler / budrunder.

Ligeledes kigges der lidt på oprettelse af ny klasse, samt ændring af priser på eksisterende klasser.

Flg. Forslag blev nævnt: KL1 – 5000 kr – KL2 – 7000 kr KL3 9000 kr

Kaj fortæller desuden, at man vil prøve i samarbejde af danne et Nordjysk Mesterskab over 3 afdelinger mellem MNJ og FSAS gældende for FR, CK og RC, som køres over en weekend.

Her kræves det at man er har enten MNJ eller FSAS som stamklub.

Der skal kigges på kontigent til 2017

Vi har fået afhentet noget pumpe grej. PT kender vi ikke standen af det, men dette undersøges nærmere.

    2.     Økonomi:

Tallene varierer lidt i forhold til budgettet. Generelt ser det fornuftigt ud.

Dog er udgifter til maskiner lidt højere end budgettet, grundet indkøb af ny fejemaskine og plæneklipper.

Budgettet på bane og maskiner bør deles op.

Vores events har ikke været så gode. Vi har nok fået nogle solgt, men nogle er desværre også blevet aflyst.

   3.   Løb 2017:

Vi har 4 weekender til rådighed for løb i 2017. Her planlægges RC Nordic/Nez, FR Cup, DM i RC samt ROC.

DM løb må i 2017 køres uden ambulance.

Der afholdes kalendermøde d. 12 November på Fjeldsted Skov Kro.

     4. Generalforsamling:

Dato for generalforsamling ligger ikke helt fast. Dog bliver det enten 21 eller 28 Januar 2017

Jan, Ib, Steen og Anders er på valg.

Kaj ønsker ikke at fortsætte som formand til 2017.

   5.  Bordet rundt:

Jesper: Golfbil, som har været til rep er klar til at komme tilbage igen i uge 40

Steen: Påtænker at ombygge en Berlingo, som skal anvendes i stedet for golfbil.

Steen har desuden fundet en mulig pokalsponsor til KM

Jan: Vi skal have bedre fokus på vores maskiner – Her skal vi huske at nøgler skal på plads, når maskinerne har været brugt.

Vi skal bl.a. være bedre til at passe på vores maskiner.

Kaj: Nedlukning af banen bliver 15 oktober.

Banen skal gåes efter med autoværn osv.

Traktorer skal serviceres / gåes efter.

   6.  Eventuelt:

Kaj udleverer en ”To do liste” som skal have påført nogle nanve med ansvar.

Næste møde: 25 Oktober på gården.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877