Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 1. feb 2018

 
Tilstede: Finn, Kirsten, Martin S, Kim og Kaj.
Afbud: Martin B og Dorte
Referent: Kaj
 
Finn orienterede:
Finn bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde og især til nye medlemmer i bestyrelsen.
Hver sektion, formand, kasserer m.v. har en skuffe i den røde reol i gangen. Heri lægges papirer m.v. og de enkelte skal kigge, når de kommer forbi.
Vi skal være påpasselige med kurser til officials. De officials, som er nødvendige, skal på kursus – til gengæld skal der efterfølgende laves et stykke arbejde til klubbens ve og vel.
Rally: Der er behov for sikkerhedskursus, teknisk kontrol og intern rallyofficials.
Gokart: Martin tjekker op.
Bane: De fleste officials fornyelser sker administrativt.
 
Generalforsamling.
Der var bred enighed om, at det gik fint. Der var 118 stemmeberettigede fremmødt. Rigtig flot – der var stopfyldt, så vi finder nok et lokale i byen til næste år i håb om samme fremmøde.
Sektionsberetninger mangler på hjemmeside. Der tjekkes op.
 
Hjemmeside:
Finn sørger for et møde med klubbens administratorer snarest.
Der er udleveret nøgler til nye sektionsmedlemmer. Nøgler skal inddrages ved aftrådte medlemmer.
 
Facebook:
Orientering om hvem der administrerer MNJ`s facebooksider. Alt væsentlig skal være på www:mnj.dk og FB bruges til info om nyt på hjemmesiden. Der arbejdes på mailgrupper i de enkelte sektioner.
 
Støtteforeningen:
Karina har opgivet at finde ny bestyrelse. Finn aftaler med Dorte om ekstraordinærgeneralforsamling – gerne inden 1. marts. Der henstilles til at finde kandidater, således at vi kommer igennem 2018. Derefter kan en større om gruppering komme på tale.
 
 
Medlemsadministrator:
Otto ønsker at holde, så der skal findes en ny og gerne inden sommerferien, således at der er tid til at finde et nyt medlemssystem og retningslinjer for, og hvorledes at det er mest hensigtsmæssig.
 
Bordet rundt:
Kim: Kursus for nye rallykører afholdes d. 25/2 ved Sawo i Nr. Sundby. Derefter 2 kurser mere.
Vil være med i Nysum til åbent hus d. 28 april.
2 åbne løb henholdsvis d. 30/6 og d. 3/11.
Målsætning: 20 nye MNJ klubhold inden 2020. Klubmesterskab med 5 – 6 afd.
Rallysprint i 2020.

Kaj: Deltager ved Motorsports Awards i Herning og derefter i København.
Der arbejdes på fast belægning i dele af depotet – delvis financeret af brugere. Bestyrelsen bevilger penge til formålet.
Banesektionen har aftalt retningslinjer for afholdelse af event. Helle arbejder på fælles retningslinjer for hele klubben og kontakter de øvrige sektioner.
Der vil være møde med RX Nordic i uge 6 eller 7.
Martin: Henrik Larsen har meldt fra som 1. supl. Hjemmesiden rettes til. Første sektionsmøde gik godt og alle er indstillet på et godt samarbejde. Udlejningskart skal serviceres inden åbent hus og derefter tages der stilling til det videre forløb.
Kirsten: Intet nyt.
 
Forretningen MNJ.
Bane og gokart har valgt en ansvarlig for økonomi. Rally tager det op på næste møde.
Økonomiudvalg er for nuværende Finn, Kirsten, Helle og Asbjørn og der findes evt. 3 mere.
Kopi af faktura sendes til de enkelte sektioner som godkender inden betaling. Behandlingstid max 1 uge.
 
Eventuelt:
Nyt møde d. 22 marts på Gården.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877