Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat 01.10.2015

REFERAT fra STF bestyrelsesmøde

Tid:  06-10-2015 00:00

afholdt torsdag den 1. oktober på gården i Nysum

Fremmødte: Lonny, Svend, Jens Oluf og Majbritt. Afbud fra Marian.

DAGSORDEN:

 1. Afslutning for de frivillige hjælpere
  1. Vinterrengøring af kiosker
  2. Bankospil
  3. Herregårdsløb
  4. Hvem fortsætter i bestyrelsen
  5. Året der snart er gået
  6. Økonomi
  7. Eventuelt

Ad. 1: Vi holder afslutning med hjælpere samt formændene fra de forskellige sektioner søndag den 8. november, hvor vi mødes kl. 13.00 og nyder noget smørrebrød, som vi køber hos Arden

                      Frugt og Grønt. Der vil blive bestilt 3 stk. pr. deltager. Lonni bager en kage til kaffen.

                      Marian sørger for at sende SMS indbydelse ud til alle hjælperne med en tilmeldingsfrist den 2. november.

 

Ad. 2:  Rengøring af salgsboderne sker søndag 8. november kl. 10.00. Lonny sørger for indkøb af el-paneler til boderne, så vi ikke skal flytte alt udstyret i kælderen.

 

Ad. 3:  Det årlige bankospil bliver flyttet til søndag den 29. november kl. 13.00, og vi kalder det for et ADVENTS-BANKO. - Marian køber 15 ænder til spillet.

            Der vil være rødvin/kaffe på rækken og ænder på pladen. Sidegevinster bruger vi lager af slik og chips.

 

Ad. 4:  Herregårdsløbet er den 14. november. Vi afventer henvendelse om vi evt. skal hjælpe til igen i år. Start og mål bliver vist nok fra gården i Nysum.

 

Ad. 5: Der skal nok findes en helt ny bestyrelse for Støtteforeningen ved generalfrosamlingen i januar, da Lonny og Svend ikke vil fortsætte. Marian og Jens Oluf vil ikke påtage sig opgaven med Støtteforeningen, hvis der ikke findes nye til bestyrelsen. Majbritt ønsker heller ikke at fortsætte.

 

Ad. 6:  Alt er gået over al forventning gennem året. Vi har været rigtig godt priviligeret med hjælpere til alle arrangementerne i begge boder. Og vi har heldigvis også fået flere roser fra de handlende. Det er rart at kunne modtage sådanne meldinger.

 

Ad. 7:  DM afslutningsfesten den 12. september gik rigtig godt – over al forventning – og gav et pænt overskud, ligesom arrangementet på dagen også gav et tilskud til kassen.

            Det ser ud til at vi kommer ud af 2015 med et overskud i samme størrelse som i 2014 – måske en lille smule større – men forventer ikke det helt store.

 

Ad. 8:  Jens Oluf mangler bon’er fra indkøbene ved købmanden i Arden til regnskabet. Kan vi ikke skaffe dem, må vi håbe revisorerne kan nøjes med fakturaen alene.

 

Ref. Svend Jensen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877