Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 21 marts 2012

Referat bestyrelsesmøde 21.marts

Bestyrelsen var fuldtallig.

1. Orientering ved formanden.

a. Problemmer omkring promotor og KU har resulteret i at flere personer i KU har nedlagt deres hverv.
Klubber er blevet forespugt om eventuelle kandidater til disse poster, men må konstatere
at blandt kart-sektionens medlemmer ikke var interesse for at træde ind i KU.
Der er som følge af disse problemmer startet en konkurrende løbsserie med Rotax-karts, kaldet DKF.
Dette sætter vore medlemmer i et dilemma, for Rotax kørerne skal vælge løbsserie og medlemsorganisation !
Det besluttes at afvikle træning for klasserne hver for sig, således at kørere fra en anden serie er på banen, så trækker MNJ officials væk fra banelegemet.
DKF ledelsen skal forspørges om forsikringsforhold ved afvikling af træninger/løb for deres kørere, dokumentation er påkrævet.
Det må afklares hvorledes deres protest/appel behandling og procedurer foregår.
Bestyrelsen giver tilladelse til at MNJ kartsektion udlejer kartanlæg til anden arrangør.

b. Status for udvidelsen:
Den planlagte vaskeplads er godkendt af Rebild Kommune, og arbejdet iværksættes når høringsfristen 14.april er overskredet uden indsigelser.
Ansøgning om udvidelse af rallycrossbanen er indsendt til Rebild Kommune, og sagsbehandlingen er iværksat.

c. Der er almindelig rod i DASU´s medlemsadministrationssystem.
Der er indgået meddelelse fra DASU omkring udbedring af problemmerne, og vi afventer alle tiltag der forbedre situationen, for vi ved at DASU´s sekretæriat medarbejdere gør deres bedste.

d. Anni Laursen er godkendt som ny medlemsadministrator. Der vil senere komme information om ændringer i kontaktdetaljer til Anni Laursen.
MNJ nuværende medlemsadministrationssystem kan ikke håndtere de nye krav som stilles, og der bør findes et nyt.
Bestyrelsen og medlemsadministrator vil i fællesskab finde et system, som passer vore krav.

e. Foredrag med Morten Alstrup godkendes, XX.april i uge 16.

f. MNJ vil undersøge mulighederne for hvilke former for vedvarende energi vil kunne tilpasses klubbens behov.

g. MNJ er blevet forespurgt om organisatorisk deltagelse i et historisk vinterrally, bestyrelsen gav sin accept til forberedelser indledes.

2. Sektionernes orientering:

Banesektionen oplyser at halbyggeriet er færdigt udvendigt, men mangler gulvbelægningen, dette forventes færdig inden sæsonstart.

Næste møde: 18.april

P.b.v.

Henrik Pedersen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877