Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat for 2017

Generalforsamling MNJ 2018

Som referent vælges Martin

Stemmetællere og ordstyrer bliver samme som for generalforsamlingen for SMNJ.

Formanden aflægger årsberetning. Beretningen godkendes.

Johnni aflægger beretning for rallysektionen. Beretningen godkendes.

Jan aflægger beretning for banesektionen. Der stilles spørgsmål omkring Rallycross Nordic i 2018. Finn fortæller at det ser positivt ud. Beretningen godkendes.

Bruno aflægger beretning for gokartsektionen. Der stilles spørgsmål om de nuværende aftaler med Viborg og Thy. Bruno fortæller at aftalerne fortsætter i 2018. Beretningen godkendes.

Ekstern revisor fremlægger regnskabet.  Regnskabet godkendes.

Der er indkommet 3 forslag.
Første forslag drejer sig om tilretning af tekst i vedtægter. Forslag godkendes
Andet forslag drejer sig om præcisering omkring valg til sektioner. Forslag godkendes.
Tredje forslag drejer sig om en tilretning der blev vedtaget i 2014, aldrig er blevet rettet. Forslag godkendes.

Valg af formand. Finn genopstiller, og vælges. Finn takker for valget.

Valg af kasserer. Kirsten genopstiller, og vælges. Kirsten takker for valget.

Valg af medlemmer til rallysektion. På valg er Johnni, Ole, John, Martin og Henrik. Alle er villige til genvalg. Derudover opstiller Thomas Østergaard. Resultat af afstemning er at Thomas, Johnni, Henrik og Ole vælges til sektionen, John bliver suppleant.

Valg til banesektion. På valg er Kaj, Jesper, Dennis og John. Alle genopstiller, på nær John. Der skal vælges 4. Helle Nielsen, Ivan Mikkelsen og Peter Bak opstiller.
Valgt: Kaj (84), Dennis (74), Helle (71) og Peter (56) – Ivan er 1. suppleant og Jesper er 2. suppleant

Valg til gokartsektion. På valg er Henrik, Nikolaj, Morten og Peter og Brian som suppleant. Kun Henrik og Morten genopstiller. Desuden opstiller Per Simonsen, Michael opstiller som suppleant.
Asbjørn og Ove fremlagde, som repræsentanter for Hobro-gruppen (7 erhvervsledere), visioner og planer for gokartbanens udvikling og fremtid. Gruppen stiller deres knowhow, netværk og sponsorater til rådighed på den betingelse at de får minimum 3, helst 4 mand i bestyrelsen.,
Valgt: Ove (85), Asbjørn (83), Henrik N. (79) og Jan (75) – Per er 1. suppleant og Henrik L. er 2. suppleant

Konstituering:
Formand rally – Kim
Formand bane – Kaj
Formand gokart – Martin

Revisorer:   Genvalg til alle revisorer – både interne og ekstern

Evt.:    Opfordring til at alle afdelinger holder klubmesterskab første weekend i august – så klubfesten kan blive en fest for hele klubben
 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877