Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 04-11

Referat fra banesektionsmøde 15 marts

 

Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 15. Marts. Kl.19.00

 

Alle mødt.

Referat fra sidste møde gennemgået. Ingen kommentarer.

 

Steen orienterede om salg af annoncer til program. Det hænger lige sammen men alle skal lige sælge et par ekstra.

 

Budgettet blev omdelt. Steen sender videre.

 

Der blev aftalt følgende ansvarsområde:

Karina: PR + annoncering

Kaj: Tilladelser, kurser og andet papirarbejde

Anders: Autoværn, hegn og andre sikkerhedsforanstaltninger

Ib: Maskiner + banen

Steen: Bygninger + grønne områder

Jan N.: Arbejdsdage

Jan B.: El

Torben: Nybyggeri

 

Jan B. arbejder videre med strøm. Forsøger at få det færdigt inden sæsonstart.

Kaj orienterede om resultatet med kurset afholdt d. 12 mart. Resultatet utilfredsstillende.

Kaj får banesektionens bemyndigelse til at få prøverne og kravene til disse ændret, således at vi kan være bekendt at få nye medlemmer til at deltage.

 

Der afholdes arbejdsdage lørdag. 26. marts og søndag d. 3. april – begge dage kl. 09.00

Derefter er der fast klubaften hver tirsdag med start kl. 18.00

Sektionen konstanterer at der skal være større opbakning til arbejdsdage for at blive færdige til sæsonstart. Til vinterens arbejdslørdage er der ikke mødt aktive op overhovedet.

Opgaver der skal være færdige inden 3. april kl. 1500:

Autoværn repareres.

Publikumshegn ved start udskiftes.

Flagposthuse sættes op.

Sikkerhedshegn ved samme laves.

Bund svejses i affaldscontainere.

Strøm ændres.

Trappe galvaniseres og sættes op igen.

 

Næste møde mandag d. 4 april. Kl. 19.00

?????. er ansvarlig for brød

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877