Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 22 sept 2016

Bestyrelsesmøde 22/9 2016

Tilstede: Alle- John og Tage

Finn: Der har været møde med DASU, udgifterne til banedommere er for voldsomme. Klubben har startet samarbejde med FSAS. Der har igen været problemer omkring sprogbruget til forskellige arrangementer. DASU har lavet et særligt reglementspunkt omkring omgangstone og sprogbrug. Klubben opfordrer til at alle taler ordentligt til hinanden.

Der er indkaldt til endnu et møde med DASU.

Kirsten: Der er sendt budgetter rundt, og støtteforeningen har valgt at betale de nyindkøbte stole og borde.

Hjemmesiden ophører ved udgangen af året, og der skal derfor findes en anden løsning. Der er kommet tilbud på ny hjemmeside og tilbud fra udbyder. En enig bestyrelse beslutter at fortsætte med arbejdsgruppens anbefaling.

Generalforsamling 2017 bliver afholdt 21 eller 28 januar kl 13.00, endelig beslutning tages i løbet af kort tid. Bestyrelsesmøde afholdes fra kl. 10.00 samme dag.

19 november er der repræsentantskabsmøde i DASU.

Nysumbanen har jubilæum næste år, og i den forbindelse afholdes møde på gården 11 oktober kl 19.00.   På mødes skal der udveksles ideer og forslag til hvordan jubilæet skal fejres.

Bruno: De penge der tilbage fra klubsammenlægningen spøger stadig. Sektionen arbejder på at få pengene hjem i klubben. Medlemstallet er støt stigende.

Henrik: Forberedelserne til herregaardsløbet er i fuld gang, 2 af prøverne er helt på plads.

Kaj: Der er 1 træning og 1 løb tilbage i år. Der har været afholdt møde med FSAS og klasserepræsentanter. Der arbejdes på flere nye ideer. Derudover arbejdes på et nyt nordisk samarbejde i Rallycross.  I øjeblikket arbejdes også lidt på hvad der skal til for at kunne afvikle ERC i Nysum.

Marian: Støtteforeningen holder møde på mandag, for at klarlægge hvem der er på valg i 2017, og derudover skal der findes en dato for julebanko.

Gokartbanen: Vi mangler stadig skøde på området.  Den ansvarlige for asfalten har været på banen, og der er kommet tilbud på slidlag. Klubben er ikke tilfreds med det udførte asfaltarbejde, og der arbejdes på at finde en løsning med leverandøren. 

De vigtigste opgaver lige nu, er at få bygninger og depot lavet færdig. Byggetilladelse og tilladelse til anlæggelse af  vej er kommet.

Vi skal alle tænke over hvordan vi sikrer et godt kammeratskab mellem banerne, feks ved at skiftes til at tænde op i grillen efter en træning.

Fremadrettet skal der udvises lidt større respekt for værktøj, maskiner og materiel. Og skulle noget gå i stykker, er det vigtigt at gøre opmærksom på det, så ingen skal komme til grej der er i stykker.

Næste møde:  9/11 kl 19.00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877