Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 3 sept 2013

Bestyrelsesmøde 3/9 2013 i Mou

Fremmødt: Kaj, Finn, Martin, John, Tage og Anni Laursen for støtteforeningen

1. Finn fortalte at klubben har givet en købmandskurv til Bjarne, i anledning af jubilæum/ fødselsdag. Der er kommet en mail, der roser banens toiletforhold. Den slags er altid rart.

 

2. Ang. Invitationen fra Midtfjord Radio, er der enighed om at klubben gerne vil deltage til foråret, hvis det er muligt.Alle er enige om at mails min. Besvares med ”ok”.

Rally: Minirally er aflyst, men man arbejder på at det næste år kan laves i samarbejde med Støvring Handelstandsforening.28/9 bliver der afholdt Klubrally Light.2 mand fra rallysekt. Hjælper til ved Metalrally.Til Herregårdsløbet vil der være et ”Prøv Rally” kursus, og tilhørende løb.Den nye container har plads til stort set alt, og der arbejdes på et halvtag over containeren.

Støtteforening: Der mangler folk til at hjælpe til !Grunden til at burgerne er længe undervejs, skyldes hygiejnehensyn.

Bane: Førstehjælpskursus med Henrik afholdes i foråret.Hjertestarter er kommet, og det undersøges om den evt. skal ”deles” med Nysum bylaug.XL Byg har 25 års jubilæum og holder åbenthus 15/9, hvor man vil udstille 1 Folkeracebil, 1 Crosskart, 1 Rallycrosser og 1 Kart.

Kart: Har afholdt møde med Thy, om et evt samarbejde vedr. baneleje, så der kan trænes begge steder for dem der ønsker det. Nyheder på hjemmesiden bør starte med Bane:, Kart: osv, så misforståelser undgås.Superkart bør have eget korps af officials, MNJ har ingen deltagere i klassen.Klubløb har fremgang.

 

3. Økonomien ser fornuftig ud, dog er udvidelsen af banen ikke lagt ind i budgettet. Alle regninger SKAL godkendes inden de bliver betalt.

 

4. Finn og Kaj deltager i opstillingsmødet i Pårup.Rallysekt. har evt et emne til opstilling.Kartsekt. har evt et emne til opstilling.

 

5.Baneudvidelsen har der ikke været indsigelser imod, og kommunen har sagt OK, dog mangler godkendelse fra byrådet. Der er aftalt pris på Nysumgaardsvej nr. 6, og bestyrelsen har godkendt købet. Området på 28 hektar bliver opmålt ved hjælp af en drone. Ang. Tunnel arbejdes der på forskellige løsninger.

 

6. Evt:Rallysekt. Holder klubaften med Jan MotorKartsekt. Holder klubaften i Gokart World i 2014Der afholdes klubaften på gården i Nysum 3/11 kl 14.00, hvor udvidelsen af banen vil blive gennemgået.Tage tager sig af indoor kartarrangement.Støtteforeningen finder en dato for Andespil.

Generalforsamlingen vil blive afholdt 18/1 2014 kl. 13.00. Bestyrelsen holder møde fra kl 10.00.

 

 

Næste møde bliver afholdt i Nysum 22/10 kl. 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877