Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Generalforsamlings protokollat jan 2014

Protokollat 18/1 2014, Støtteforeningen

Finn bød velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Ole Bech som dirigent. 1. Ole Bech modtog valget som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Som stemmetællere blev, Grethe, Lene, Knud og Ole valgt.2. Formandens beretning blev fremlagt af Anni, og beretningen blev godkendt. 3. Regnskabet blev gennemgået af Anni, og hun kunne fortælle at underskudet skyldes det nye inventar på bakken. Regnskabet blev godkendt. 4. Der var ingen indkomne forslag 5. Mia modtager ikke genvalg, og Anni har valgt at trække sig fra posten som kasserer. Der skal lyde en stor tak til den afgående bestyrelse.  Via mail har 4 personer tilkendegivet at de gerne vil forme en ny bestyrelse. De 4 personer er: Lonni Mikkelsen, Svend Jensen, Marion Haferbier og Jens Oluf Poulsen. Valg af ny bestyrelse godkendt.Majbrit Kudahl indtræder som suppleant i støtteforeningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde. Af første bestyrelsesreferat skal det fremgå hvem der er valgt for 1 år, og hvem der er valgt for 2 år.

6. Nuværende revisorer, Grethe Hansen og Sonja Storgaard er villige til genvalg. Valget godkendt. 7. Finn Knudsen opfordrer til at give den nye bestyrelse den hjælp de har brug for. Svend Jensen beder Bane og Rallysektion om at udpege deltagere til støtteforeningen.

Protokollat 18/1 2014, MNJ

1. Ole Bech foreslås til dirigent, og samme stemmetællere som ved STF, Valg godkendt 2. Martin bjerre foreslås som referent, valg godkendt 3. Formændenes beretninger godkendt. 4. Der er nedgang i indtægter fra Zulu, og en del udgifter til vaskeplads og baneudvidelse,. Der spørges til hvorfor indoor karting skal give underskud. Gebyret er hævet i år, for at mindske underskud. Hvorfor er der mindre overskud ved sidste løb i 2013 ? Der var givet fri entre. Der spørges om der ikke er tilskud til vaskepladsen. Tilskudet er godkendt, og pengene er på vej. Der spørges til hvorfor udgifter til banen er faldet meget, ingen har et svar, så spørger lever med at det forbliver ubesvaret. Regnskabet godkendt. 5. Alle 3 stillede forslag vedtages. Efterfølgende er der en del forvirring om hvorvidt ændringer er gældende øjeblikkeligt, eller først fra næste år. Vedtagne ændringer på generalforsamlingen, har øjeblikkelig virkning. Det skal bemærkes at forslaget vedr. fuldmagter, ikke har nogen indvirkning på stemmeberettigelse. Man er fremover kun stemmeberettiget ved fremmøde på generalforsamlingen. Alle medlemmer, uanset alder, er stemmeberettigede. 6. Finn Knudsen er enstemmigt genvalgt som formand. 7. Kirsten Sørensen er enstemmigt genvalgt som kasserer. 8. John, Henrik ladefoged, Henrik larsen og  Johny Christensen genvælges til sektionen, Martin Bjerre bliver suppleant. 9. afstemning om de opstillede kandidater: kaj storgaard 51 stemmer klaus knudsen 40 stemmer jesper Madsen 36 stemmer Kim Sørensen 30 stemmer suppleanter:Torben Dejligbjerg 27 stemmer Michael Jakobsen 19 stemmer Der var 54 gyldige stemmesedler, 1 ugyldig og 1 blank 10. Ulrik Nielsen, Sune Bergstrøm, Nikolaj og  kurt Svenson valgt til sektionen, Niels Erik suppleant Sektionen konstituerer sig selv ved først kommende møde. Af første bestyrelsesreferat skal det fremgå hvem der er valgt for 2 år, og hvem der er valgt for 1 år. 11. John Christensen valgt som formand for rallysektion 12. Kaj Storgaard valgt som formand for banesektion. 13. Tage Pedersen valgt som formand for kartsektion. 14. Ole og Knud erik er genvalgt som interne revisorer, og revisionsfirmaet Ole vestergaard er valgt som ekstern revisor. 15. Det har været svært at udvælge æresmedlemmer, følgende 8 er udnævnt: Bodil og Per Bonderup Grete og Tage Hansen Arne Christiansen Lene og Otto Christensen Ib Jensen Det fremhæves at Otto stod bag klubbladet, og indførelsen af EDB. Otto har været kasserer i over 29 år !!

Der stilles forslag om at lave en liste over folk der vil hjælpe til, feks i STF. Evt skal der laves en tilmeldingsblanket til hjælpere. Heidi: Telefonnummer er frit tilgængeligt, og folk opfordres til at ringe hvis de vil hjælpe.

Solvej: Hvad gør man mht. markedsføring ? Kunne man lave en form for bestilling på hjemmesiden, til feks mad ? -dankort løsning er dyr, der arbejdes i øjeblikket på andre modeller

Skal der ekstra gebyr på vaskepladsen ? -banesek. : lad os nu se hvad det koster at drive den.

Kommer der link til sponsorer på hjemmesiden ? -Det er på vej, der kører et forsøg med det i øjeblikket.

Bestyrelsen opfordres til at arbejde med ovenstående.

Anita roser tiltaget med at løbene er blevet samlet mere -kaj: årets sidste løb kunne måske blive RC og CK sprint, og 1 dag med FR

Der spørges til om kørerkursus kunne blive et tilbud til alle, og ikke kun ungdom ? -kaj: måske, vi skal se på det

Der opfordres til at bruge feks Facebook noget mere.

Der snakkes om at deltage i nogle udstillinger, hvor alle sektioner deltager.

Kaj opfordrer til at rally og kartsektion møder op, og udstiller til åbent hus på banen.

Finn fortæller at Rallycross European Challenge gerne vil køre en afdeling på den udvidede bane .

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877