Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 08-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 10. juli 2010

Afbud fra Jan B. (nyopereret)

Referat fra forrige møde gennemgået uden kommentarer.

Nyt asfalt efter flagpost 2 er sat i værk. Svinget skal være færdigt inden NEZ løbet med nyt

autoværn og curbs.

Der skal laves ny trappe ved depothuset. Anders er ansvarlig.

Vandpumpe skal repareres(kan ikke suge)Anders er ansvarlig.

4 wd. på Lambohinien er defekt. Skal repareres snarest idet vi skal bruge traktoren til den store

vogn og ved etableringen af nye sandfang.

Det kan blive nødvendigt med ny træningsleder til tirsdagstræningerne, idet Uffe har fået

aftensarbejde. Uffe finder afløser.

Udgifterne til ny hal bliver over det budgetterede. Torben sender tilbud rundt til udvalget. Der

arbejdes videre med sagen.

Kaj orienterede om arbejdet med at finde sponsorpenge til NEZ løbet. Banesektionen bliver mere

orienteret efter sommerferien

Omgangstonen på banen blev diskuteret, og der var bred enighed om, at alle skulle tiltales og

behandles ordentlig.

Næste møde er torsdag d. 19. aug. kl. 1900 på banen.

På sektionens vegne

Kaj S

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877