Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 10. aug 2016

Bestyrelsesmøde 10/8 2016

Tilstede: alle

Finn: Vi har fået en henvendelse fra en der gerne vil flyve med drone på området. På grund af bla. forsikringsforhold ønsker vi ikke dette.

DASU har oplyst at udgifter til dommere er løbet løbsk.

Der er sendt ansøgning til DASU om tilskud til ny start, og er kommet et lille tilskud.

Kirsten: Der er udsendt budget. Det hele ser fornuftigt ud.  Vi har solgt 2 traktorer og købt 1.

Hjemmesiden skal skifte udbyder, det betyder at hele siden skal laves fra bunden igen. Det aftales at holde møde i hjemmeside udvalget.

Næste år 14 juni har banen 30 års jubilæum. Det kunne være en ide at finde nogle aktive fra 1987, og afholde et lille løb for dem. Det aftales at der snarest skal nedsættes et jubilæumsudvalg, med Dorte som tovholder.

Støtteforening er klar til NEZ.

John: Der er kommet mail fra VW, og de afmelder deres løb i efteråret. Der er arbejdet videre med Herregårdsløbet, og der er lavet aftale med Auto college. Desuden er lavet aftale med flyvestationen om at afvikle en prøve der.

Gokart holder deres første træning næste lørdag. Vi mangler stadig at få udleveret nogle aktiver der stadig står i Mou.

Banen: Der er afviklet klubmesterskab med lidt skrabet deltagelse.  Der skal køres NEZ med 130 deltagere !  Folkeracecup var med deltagelse af ”rigtige mænd”, og det kunne ses på entreindtægterne. Der skal bedre styr på hvordan maskinerne bliver brugt.

Næste bestyrelsesmøde: 22/9 2016 kl 19,00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877