Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 09-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 19. aug. 2010.

Afbud fra Karina, Uffe og Torben.

Referat fra forrige møde gennemgået uden kommentarer.

Steen refererede fra bestyrelsesmøde. Jan N henvender sig til formanden vedr. opstillingsmøde på

Pårup Kro.

Afregninger vedr. arrangementer skal afsluttes med kassereren i rimelig tid i forhold til

arrangementet. Gamle regninger tolereres ikke.

Ib Fortalte at den nye tank til spildevand var gravet ned og tilsluttet. Der skal foretages en alm.

oprydning på gården bl.a. skal borde og stole sorteres og ubrugeligt skal kasseres.

Lambohini er til rep. af 4 WD.

Udgravning til nyt asfalt skal koordineres evt. udsættes 1 uge.

Anders orienterede om økonomien i byggeriet. Der arbejdes på besparelser.

Porten til depotet skal sættes om inden NEZ løbet.

Trapper i depotet er færdig inden NEZ løbet.

Jan B lovede at al belysning er færdigt inden NEZ løbet.

Kaj S orienterede om sponsorer til NEZ løbet. Der skal laves plakater og skilte inden d. 2. sep.

Tage kan indkøbe publikumspræmier.

Næste møde er 2. sep. Kl. 1900

Støtteforeningen, løbsleder og speaker inviteres med.

Kaj S bager

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877