Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 01-14

Referat fra Banesektionsmøde 1 afholdt d. 30/1-2014

 

Fremmødt. Torben, Klaus, Ib, Jesper, Steen, Kim, Michael, Kenn og Kaj.

Afbud fra Jens.

Mødet blev holdt sammen med bestyrelsen og de andre sektioner.

Der blev udarbejdet en træningskalender. Klaus renskriver. Den offentliggøres når der er sat løbsledere på.

Der inviteres til løbsledermøde  4/2 kl. 19.30

Sektionsmedlemmer er velkommen men ikke forpligtet.

Annoncer til programmet skal gentegnes.

Priser er uændret. Deadline er d. 1 marts.

Der svares retur til Kaj.

Efter at gravemaskinen er brændt skal der investeres i andet materiel.

Der blev foreslået forskellige muligheder. Undersøges nærmere.

Sektionen vil lave et byggeudvalg for baneudvidelsen.

Tunnellens placering sættes af lørdag.

Vi skal have flere medlemmer på officialkurser. Kursusplanen rykkes frem på hjemmesiden.

Ansvarsområder deles ud til næste møde.

Der skal findes 2 repræsentanter til Støtteforeningen. Der er et par muligheder.

Næste møde er 10 februar kl. 19.30 på Gården

Afbud til formanden.

Formanden bager

 

Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877