Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 07-12

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 17/9 2012


Fremmødt. Jan N, Søren Emil, Klaus, Ib, Michael, Jesper og Kaj
Afbud: Anders
Fraværende: Torben og Steen
Steen er lovlig undskyldt idet han tilsyneladende ikke modtager formandens mail.
Problemet undersøges.

 
Der holdes klubaften på Gården d. 10. oktober kl. 1930. Udvalget vil her gerne diskutere sæsonen med de aktive  og ikke mindst hvad vi skal lave i 2013.
Det vil glæde udvalget hvis der er et stort fremmøde.

Vi ansøger om løbsdatoer for 2013. - meget lig i år.

Økonomien blev gennemgået. Vi kan næsten overholde budgettet, men der er plads til forbedringer.

Tage holder som speaker.
Carsten holder som bilansvarlig ved Zulu og Events.
Kaj vil ned i timetal.

Klaus: Den nye sender til elektronisk flagpost sidder fast ved toldvæsenet - men den kommer vel en dag.

Jesper: Bl.batterier udskiftes med almindelige vandhaner. Ellers er alt VVS ok.

Ib: Der pilles 3 reklameskilte ned p.g.a. manglende betaling.
Vi skal sandsynligvis have fremskaffet mere autoværn
Der er både kridt og asfalt på vej inden vinterklargøring.

Udvalget påtænker at overrække udmærkelser ved klubaftenen. Emner blev diskuteret og skal afgøres senere.

Næste møde er 22 oktober kl. 1900 på Gården

 
Banesektionen  
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877