Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 07-11

Referat fra banesektionsmøde 16 maj

 

Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 16. maj. Kl.19.00

Afbud fra Karina


Referat fra sidste møde gennemgået. Ingen kommentarer.


Steen orienterede om budgetopfyldning – umiddelbart tilfredsstillende.

Vi skal huske at vi får navn på fakturaer når vi handler på klubbens vegne.

Tilladelse til vaskeplads er på trapperne.

Tilladelse til at lave en ny omgang ZULU er på trapperne.

 

Ib orienterede om at banen er nedslidt allerede. Årsagen er at vinteren satte ind umiddelbart efter Herregårdsløbet og at den derfor ikke fik den store tur inden vinteren.

Ib henstillede til at vi ikke brugte banen til Herregårdsløbet i år således at den kunne bygges helt op umiddelbart efter det sidste FR løb. Steen vil underrette Rallysektionen

Motor på fejetraktor opslidt. Diverse gode råd og livsforlængende foranstaltninger virker ikke.

 

Der blev lagt en plan for halbyggeriet. Opstartes umiddelbart efter at vi er færdige med ZULU optagelser dvs. 1. juli, og vi forventer at hallen er lukket til RC løbet d. 20. aug.

Torben får de sidste aftaler om byggematerialer på plads.

Kaj S leverer støbematerialer umiddelbart inden støbning.

Nedtagning af telt tilbydes alle der ønskede at give et bud.

Kaj får det på hjemmesiden.

 

Vi er klar til Åbent Hus.

 

Husk der er fast klubaften hver tirsdag med start kl. 18.00

 

Næste møde torsdag d. 16 juni. Kl. 19.00

 

Jan N. er ansvarlig for brød.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877