Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Tillægsregler

Tillægsregler for 3. afd. af
Nysum Cuppen i Folkerace 2017
 
Løbet afholdes på NYSUMBANEN lørdag den 14. okt. 2017.
 
Kørere der har MNJ som stamklub kan deltage.
 
Deltagelse kan ske i følgende klasser:
Klasse 1: Folkerace 6.000 kr.
Klasse 2: Folkerace 9.000 kr.
Klasse 3: Ladies kl. 1
Klasse 4: 14-15 årige
Klasse 5: 16-17 årige
Alle klasser  åbnes.
 
Den enkelte kører kan kun tilmelde sig een klasse.
 
For hver klasse er der en pokal for hver 5 startende, max 3 stk.
 
SIDSTE FRIST FOR ANMELDELSE ER SØNDAG DEN 8. okt.
Tilmelding via www.frdasu.dk
Anmeldelse efter denne dato kan ikke forvente at komme med.
 
Husk også at betale på reg nr 4662 og kontonr. 3703021816 Ved betaling opgives ID nummer og navn på kører.
Ved meget tekst brug da feltet meddelelse til modtager 
Ved manglende betaling d. 12 okt. pålægges et gebyr på 100 kr.
 
STARTGEBYR:                           Klasse 1 - 2 - 3:                             450.- kr. pr. deltager
                                                          Klasse 4 - 5:      350.- kr. pr. deltager
                                                         
                                                         
SEKRETARIAT:                         Kaj Storgaard
                                                          Runddyssen 159 9230 svenstrup J
                                                          Email: 5253ks@gmail.com
 
Foreløbig tidsskema:                   Kl. 09.00:          Licens og teknisk kontrol
                                                          Kl. 11.00:          1. indledende runde
                                                          Kl. 13.00:          2. og 3. indledende runde
 
Præmieoverrækkelse efter finaler.
 
Kan du først komme over middag bedes du sende en mail med forventet ankomst.
 
KØREREGLER:
Klasse 1 - 2 – 3 – 4 – 5
Der startes med 6 i hvert heat. Der køres FR bane. 5 omgange i indledende runder og 7 i finaler. Der er 6 deltagere i finalerne. Ved begrænset tilmelding køres fælles indledende heat.
 
Vedrørende salg henvises til FR reglementet dog kan kun medlemmer af MNJ byde.
 
I øvrigt henvises til FR reglement.
 
Deltagerliste/slutinstruktion kan ses på hjemmesiden umiddelbart efter anmeldelsesfristens udløb.
 
Mvh Løbsledelsen
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877