Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Tillægsregler

 

for Klubmesterskab i Folkerace 2016
 
Løbet afholdes på NYSUMBANEN lørdag den 6. aug. 2016.
 
Kørere, der var medlem af MNJ pr. 1. april 2016 eller har MNJ som stamklub kan deltage. Deltagelse kan ske i følgende klasser:
Klasse 1: Folkerace 6.000 kr.
Klasse 2: Folkerace 9.000 kr.
Klasse 3: Ladies kl. 1
Klasse 4: 14-15 årige
Klasse 5: 16-17 årige
Der kræves min. 3 deltagere for at åbne en klasse.
Der kræves min. 7 deltagere i en klasse for at åbne klubmesterskabet. Den enkelte kører kan kun tilmelde sig een klasse.
For hver klasse er der en pokal for hver 5 startende, max 3 stk.
 
SIDSTE FRIST FOR ANMELDELSE ER MANDAG DEN 1. aug. KL. 12.00.
Tilmelding via www.frdasu.dk
Anmeldelse efter denne dato kan ikke forvente at komme med.
 
Husk også at betale på 4662-3703021816. Ved betaling opgives ID nummer og navn på kører. Ved meget tekst brug da feltet meddelelse til modtager
Ved manglende betaling d. 4. aug pålægges et gebyr på 100 kr.
 
STARTGEBYR:                           Klasse 1 - 2 - 3:  400.- kr. pr. deltager
Klasse 4 - 5:          350.- kr. pr. deltager
Klasse 6 - 7:          350.- kr. pr. deltager Klasse 8                     :          400.- kr. pr. deltager
SEKRETARIAT:                         Kaj Storgaard
Runddyssen 159 9230 Svenstrup J. Email: 5253ks@gmail.com
 
Foreløbig tidsskema: Kl. 09.00: Licens og teknisk kontrol
  Kl. 11.00: 1. indledende runde
  Kl. 13.00: 2. og 3. indledende runde
 
Præmieoverrækkelse finder sted under festen om aftenen.
Kan du først komme over middag bedes du sende en mail med forventet ankomst. KØREREGLER:
Klasse 1 - 2 – 3 – 4 – 5
Der startes med 6 i hvert heat. Der køres FR bane. 5 omgange i indledende runder og 7 i finaler. Der er 6 deltagere i finalerne. Ved begrænset tilmelding køres fælles indledende heat.
Klasse 6 – 7 - 8
Der køres med max. 3 deltagere i kvalifikationsheat og 5 i finalerne. Der køres sædvanlige CK bane og 4/6 omgange.
 
Vedrørende salg henvises til FR reglementet dog kan kun medlemmer af MNJ byde. I øvrigt henvises til FR reglement.
 
Deltagerliste og slutinstruktion kan ses på hjemmesiden umiddelbart efter anmeldelsesfristen udløb.
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877