Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Tillægsregler

Tillægsregler for 1. afd. af Nysum Cuppen i Folkerace 2016
 
 
Løbet afholdes på NYSUMBANEN lørdag den 16. april 2016.
Kørere, der var medlem af MNJ pr. 1. april 2016 eller har MNJ som stamklub kan deltage. Deltagelse kan ske i følgende klasser:
Klasse 1: Folkerace 6.000 kr.
Klasse 2: Folkerace 9.000 kr.
Klasse 3: Ladies kl. 1
Klasse 4: 14-15 årige
Klasse 5: 16-17 årige
Der kræves min. 3 deltagere for at åbne en klasse. Den enkelte kører kan kun tilmelde sig een klasse.
For hver klasse er der en pokal for hver 5 startende, max 3 stk.

SIDSTE FRIST FOR ANMELDELSE ER SØNDAG DEN 10. april.

Tilmelding via www.frdasucup.dk
Anmeldelse efter denne dato kan ikke forvente at komme med.
 
Husk også at betale på reg nr 4662 og kontonr. 3703021816 Ved betaling opgives ID nummer og navn på kører.
Ved meget tekst brug da feltet meddelelse til modtager
Ved manglende betaling d. 14. april pålægges et gebyr på 100 kr.
 
STARTGEBYR:                  Klasse 1 - 2 - 3:                   400.- kr. pr. deltager
                                      Klasse 4 - 5:                        350.- kr. pr. deltager

Bemærk: Rabatordning i tillægsregler for Nysumcuppen.

 
SEKRETARIAT:                 Finn Knudsen
                                      Email: fvk@dbmail.dk
 
Foreløbig tidsskema: Kl. 09.00: Licens og teknisk kontrol
  Kl. 11.00: 1. indledende runde
  Kl. 13.00: 2. og 3. indledende runde
Præmieoverrækkelse efter finaler.
Kan du først komme over middag bedes du sende en mail med forventet ankomst. KØREREGLER:
Klasse 1 - 2 – 3 – 4 – 5
Der startes med 6 i hvert heat. Der køres FR bane. 5 omgange i indledende runder og 7 i finaler. Der er 6 deltagere i finalerne. Ved begrænset tilmelding køres fælles indledende heat.
 
Vedrørende salg henvises til FR reglementet dog kan kun medlemmer af MNJ byde. I øvrigt henvises til FR reglement.
Deltagerliste/slutinstruktion kan ses på hjemmesiden umiddelbart efter anmeldelsesfristens udløb. Mvh Løbsledelsen
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877