Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Slutinstruktion

SLUTINSTRUKTION 26.juni 2016
 
 


 

 


Tak for din tilmelding til løbet den 26. juni 2016 på Nysumbanen. Der køres 6 omgange i indledende runder og 8 omgange i finalerne.
Der startes med op til 6 deltagere i U16, og op til 9 deltagere i alle øvrige klasser.
 
Dit startnummer skal være påsat inden teknisk kontrol.
 
Alle startplaceringer er foretaget ved lodtrækning på forhånd.
 

Husk kørere under 18 år skal have underskrift fra forælder / værge – eller skriftlig accept med hjemmefra.

 
Husk at rydde op på jeres plads i depotet .
Husk presenning under hele bilen og 1 ildslukker synlig pr bil.
 
Spildolie mm i beholdere ved vaskeplads.
Strøm kan tilkøbes . Der må ikke bruges strøm til opvarmning.
 
FAKTADOMME: Start / Mål: Thea Jørgensen OF 530 , Alternativ sport : Finn Knudsen OF 513 – Faktadomme kan der ikke protesters imod.

Der køres med elektronisk tyvstart.

 
 
 
Tidsplan : Bemærk alle tider er ca. tider .
 
 
 

Lørdag , den 25. juni 2016

 
Kl. 07.00 til 22.00              Depot åben
Kl. 14.00 til 15.00              Licens kontrol og teknisk kontrol
Fortrinsvis for de kørere, der har betalt for træning lørdag. Kl. 15.00 til 17.00                    Træning folkerace.
 
Søndag, den 26. juni 2016
 
Kl. 6.30                              Depot åbner
Kl. 07.00 til 08.45              Licens kontrol og Teknisk kontrol Kl. 09.00                                  Førermøde på starten
Kl. 09.15                            Træning max. 3 omgange
Kl. 10.15                            1. indledende runde
Kl. 11.45                            Middagspause
Kl. 12.15                            2. indledende runde
Kl. 13.45                            3. indledende runde
Kl. 15.30                            Finaler
Kl. 17.00                            Præmieoverrækkelse
 
 
 
Løbsledelsen træffes indtil den 24.06. kl. 18.00 på tlf. 4123 6900 /4123 7600 derefter på tlf. 9856 9310.
 
 
 
Med Motorsportslig  Hilsen Løbsledelsen Nysumbanen
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877