Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Slutinstruktion

Slutinstruktion for løb på Nysumbanen d. 29 April -1 Maj 2016.

 
Vi siger tak for din anmeldelse til vores løb.
Se efter på deltagerlisten om du er i den rigtige klasse eller giv straks sekretariatet besked.. RC kører 4 omg. i indledende runder og 6 i finaler.
CK kører 4omg. i indledende runder og 6 i finaler
Husk at have jeres transpondere klar – de skal bruges også under træning. Det er kørernes eget ansvar at disse er i funktion under hele arrangementet. Fredag og Lørdag er der kun adgang til banen via den nordlige port.
 
Til vores udenlandske deltagere husk starttilladelse.
 
Vi kører indledende runder i Cross Kart og Rally Cross lørdag uden offentlig adgang for publikum.
 

 Tidsplan:

 
Fredag d. 29 April 2016.
15.00 – 22.00    Depot Åben
17.45 – 20.00    Licens kontrol åben
18.00 – 20.00    Teknisk kontrol åben
 
 

Lørdag d. 30 April 2016.

07.00 – 22.00    Depot Åben
07.15 – 10.00    Licens kontrol åben
07.15 – 10.15    Teknisk kontrol åben
10.30                   Førermøde / Officialmøde
11.00                   RC træning
11.45                   CK træning
12.45                   RC træning
13.30                   CK træning
14.30                   1. indledende runde RC
15.30                   1. indledende runde CK
16.30                   2. indledemde rumde RC
 
 

Søndag d. 1 Maj 2016.

07.00                   Depot Åben
09.00                   Opvarmning max 3 omg.
10.00                   2. indledende runde CK
11.00                   3 indledende runde RC
12.30                   3. indledende runde CK
13.30                   4. indledende runde RC
14.30                   Finaler Bemærk alle tider er ca tider
 
 
Faktadom er afgørelse truffet at støjmåler – start-og måldommer samt ved alternativ spor Ingen kører/bil må forlade området før resultatlisten er kontrasigneret af dommerne. Fribilletter udleveres ved ankomst til banen.
Det er ikke tilladt at drive forretning/salg på MNJ´s områder uden forudgående aftale Følg venligst henvisninger fra banens officials også med hensyn til parkering af bla. trailer. Husk oprydning når vi er færdige. Opsatte tønder til olieopsamling skal benyttes.
Husk der skal presenning under hele bilen i depotet.
Al færdsel i depotet skal forgå i skridt gang det gælder alle slags køretøjer. Løbet er godkendt af Politi samt af DASU.
Der er vagt på banen fra fredag d. 29/4 kl. 15.00 til søndag d.1/5 kl. 18.00. Vagten kan kontaktes i nødstilfælde hele døgnet på tlf. 40804812

Evt. spørgsmål og afbud: Stævnesekretariat 29694582 eller klaus.s.knudsen@googlemail.com

Fra lørdag d. 30/4 kl. 9.00 benyttes 98569310 eller 29694582
 
Motorsport Nordjylland

WWW.MNJ.DK

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877