Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 28 maj

Banesektionsmøde: 7-2018

Dato: 28. maj 2018

Sted: Pitten, Nysum

 

Tilstede: Kaj, Ib, Steen, Peter, Helle, Ivan, Jan, Jesper og Anders

Afbud: Dennis

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer:

a.       Miljøtilladelse

b.      DM 3 Crosskart

c.       RX Nordic

  1. Økonomi
  2. To do liste:

a.       Glæsslåning

b.      Autoværn

c.       Depot

d.      Halvtag

e.       Toilet

  1. Officialliste til RX Nordic
  2. Køretøjer
  3. Bordet rundt
  4. Evt.
  5. Næste møde

 

Kaj byder velkommen

 

1. Referat fra sidste møde:

Punkt 3 aktivitetskalender:

-          Der skal tilføjes et event den 14. juni 2018.

-          Eventet den 7. juni 2018 flyttes til den 23. august 2018.

-          Den 14. juni 2018 + 30. juni 2018 er banen lejet ud til mini Le Mans, hvor der er ledige pladser.

 

2. Formanden orienterer:

a. Miljøtilladelse:

Der er desværre intet nyt.

 

b. DM 3 Crosskart:

Der var for lidt folk på. For mange havde 2 poster. Det var en lidt anstrengt formiddag, men smilet kom heldigvis frem efter middagen.

 

Der manglede en transporter til båretransport. Den er nu fundet.

 

 

c. RX Nordic:

Turingcar har vist interesse for at være en del arrangementet. De er 15 biler. Det er vi positivt stemt for.

 

3. Økonomi:
Åbent hus var en god dag.

 

Der er for få tilmeldinger til Nysum Cup.

 

Der er lidt debat i gang med DASU angående billetter til Dansk Metal medlemmer. Vi afventer deres udspil angående RX Nordic.

 

4. To do liste:

a. Græsslåning:

Vi trænger til at få slået græs.

 

b. Autoværn:

Ib & Otto er i fuld gang med at hæve autoværnet.

 

Autoværnet i S-svinget er for højt for Crosskarterne. Det skal sænkes inden løbet den 23. + 24. juni 2018.

 

Autoværnet ved Folkerace jokeren skal rykkes 1 meter, som gammel bane.

 

c. Depot:

Det var en lidt træls opstart. Afretningen var ikke ok. Lægning af fliser påbegyndes den 29. maj 2018.

 

d. Halvtag:

Arbejdet påbegyndes når depotet er færdigt. Det skal være klar til RX Nordic.

 

e. Toilet:

Det er snart færdigt, men pladsen er ikke klar.

 

5. Officialliste til RX Nordic:

Der skal bruges rigtig mange folk, så skriv jeg endelig på allerede nu.

 

6. Køretøjer:

Golfbilen spilder olie. Ellers har vi en  sort og en hvid Berlingo samt en sølv til båretransport.

 

7. Bordet rundt:

 

Ib:

Gummigeden renoveres i uge 30, hvor den ikke vil være til rådighed.

 

Steen:

Vi afholder racerskole for folkeracere, Crosskart mini & 85 samt andre nybegyndere den 6. + 7. juli 2018.

 

Vi afholder 2 timers mini Le Mans lørdag den 7. juli 2018.

 

Vi skal have udarbejdet et infohæfte, der kan deles ud til Åbent hus i 2019. Jesper undersøger, om det var noget for Krølle.

 

Jesper:

Hvad er vores holdning til reglementet for Folkerace i 2019? Det nuværende giver godt race med mange overhalinger. Der er god stemning i depotet.

Det er vigtigt, at det er billigt at køre. En mulighed kunne være at fastlåse reglementet i flere år. Skal Ladies blive ved med at bestå? Mange muligheder blev drøftet.

Der er endnu ikke indkaldt til møde i den gruppe, som DASU ønskede nedsat, hvor der indgår en repræsentant fra alle offroadklubber.

 

Kaj:

Black Hill, MRC, har fast tilkytning til MNJ fra den 12. august 2018.

 

Zibrasport, der sender live fra Folkerace, har henvendt sig til os for at høre, om vi var interesseret i, at de også sender live fra Rallycross. Vi ser positivt på initiativet.

 

DM i Rallycross den 23. + 24. juni 2018 kunne godt trænge til et frisk pust. Var det en ide med 10 wildcards til udenlandske kørere? Forslaget blev vedtaget. Helle laver opslag.

 

Lene har spurgt om hjælp til sommerfesten den 4. august 2018. Helle kontakter hende.

 

Persondataforordningen vedrører også os. Der blev rundsendt et dokument til underskrift angående kontaktoplysninger på hjemmesiden.

 

 

9. Evt.:

Ingen punkter

 

10. Næste møde

18. juni 2018 kl. 19.00

 

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877