Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 20 August

Tilstede: Ib, Steen, Helle, Anders, Peter, Ivan, Dennis, Jesper

Afbud: Kaj, Jan

 

Dagsorden:

1.      Referat fra sidste møde

2.      Formanden orienterer

3.      Rally X Nordic

4.      Økonomi

5.      Rest sæson 2018

6.      Sæsonen 2019

7.      Bordet rundt

8.      Evt.

 

Ved ankomst bliver sektionen informeret om, at Kaj er sygemeldt fra sektionen på ubestemt tid.

Kaj har stillet forslag om at Helle træder ind som formand for sektionen i hans fravær.

Sektionen bakker op om Helle som formand for sektionen.

Vi ønsker Kaj god bedring.

Dennis informerede, at han trak sig fra Banesektionen. Dette grundet stigende jobmæssig aktivitet.

  

1. Referat fra sidste møde

Referat gennemgåes uden bemærkninger.

 

2. Formanden orienterer

Ingen punkter

 

3. Rally X Nordic.

Generelt et godt løb.

God stemning og miljø, samt et godt gennemført arrangement.

Vi bør nok lave forbedringer på vaskepladsen, da den til tider blev lidt af en ”Flaskehals”

Der laves et opgave projekt til vaskepladsen, hvor Ivan er tovholder.

 

4. Økonomi.

Helle udleverer sidst opdateret budget. I dette budget er Rally X Nordic ikke opdateret.

Budgettet gennemgåes – uden bemærkninger.

 

5. Rest sæson 2018.

Helle følger op på event datoer for resten af 2018

Nettet på post 7 skal laves inden næste RC løb. Påføres opgave tavle.

Ekstra hegn fra mål til tunnellen for at beskytte publikum mod sten. Helle finder FIA krav hertil

 

6. Sæsonen 2019.

Der debatteres omkring vores opsæt/fremtid for Nysum Cup og Klubmesterskab.

Vores deltagerantal er ikke så gode som vi kunne ønske os.

Der opfordres til at vi går i tænkeboks, om vi kan lave løbene anderledes.

 

7. Bordet rundt.

Ib:

Informerer at vi mangler kalk. - Anders tager fat i Konge omkring dette.

Der er kommet nyt skær på Grader.

 

Jesper:

Jesper er blevet kontaktet ifbm, Rally X Nordic omkring Tribuner.

Der undersøges hvor den evt. kan stå og om vi skal have.

Kan den evt. lejes?

 

Helle:

Helle har et ønske om, hvis man ønsker anden opgave eller er forhindret i at løse en opgave, man er skrevet op til på To Do liste, at man giver besked herom, så vi kan få det løst.

 

Peter:

Peter overtager nogle af Steens opgaver på To Do liste ifbm 2019 sæsonen.

 

Dennis:

Vi har modtaget en forespørgsel omkring CK træning om tirsdagen på FR bane.

PT kan der ikke køres CK om tirsdagen på FR bane, grundet miljø tilladelse. Peter undersøger om muligheder i den nye godkendelse fremadrettet og vender tilbage til DM.

 

Der er kommet forslag omkring forskellige baneforløb ved KM/Nysum Cup i CK for at gøre serien mere attraktiv og øge deltager antallet.

Forslaget blev taget godt imod og sektionen tager punktet op, når der igen skal snakkes KM/Nysum Cup for 2019.

 

8. Nyt møde:

10/9-2018 i Pitten Nysum.

Helle indkalder.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877