Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmødet afholdt 10 september

Banesektionsmøde: 8-2018

Dato: 10 September

Sted: Pitten Nysum

Tilstede: Ib, Helle, Anders, Peter, Ivan, Jesper

Afbud: Kaj, Jan, Steen, Dennis

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde

2. Formanden orienterer

3. Økonomi

4. Rest sæson 2018

5 Sæsonen 2019

6. Bordet rundt

7. Evt.

1. Referat fra sidste møde

Referat gennemgået uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer

CK kørerforening har tilbudt høreværn til starterne, hvilket vi siger ja tak til.

Der afholdes evalueringsmøde for Rally-X/NEZ løbet den 18/9 kl. 19 i Pitten. Alle medlemmer er velkomne.

3.Økonomi.

Ikke noget nyt vedr. budget siden sidst. Der blev drøftet følgende ønsker, som bliver undersøgt nærmere, og lavet økonomisk overslag på.

Ny bagvæg ved starten – Helle undersøger

Forbedret rensekapacitet ved vaskeplads – Anders undersøger

Hegn langs bane ved Depot for beskyttelse af tilskuere og køretøjer i depot – Ivan undersøger

4. Rest sæson 2018.

Folkerace DM 22 September køres med publikum

Der laves arbejdsdag Lørdag den 27 Oktober, - Helle laver indlæg på Facebook.

FR revancen afventer tilbagemeldinger fra medlemmerne.

5. Sæson 2019.

Kalender for 2019 blev gennemgået. Helle kontakter RC og CK køreforening for at høre deres ønsker. Peter laver herefter oplæg til ønskede løbsdatoer for 2019, som indsendes til Dasu senest 10 Oktober.

Vaskeplads holdes åben ved alle arrangementer og klasser i 2019

VALG 2019: Jan, Dennis, og Steen genopstiller ikke, så der skal findes nye kandidater.

6. Bordet rundt.

Noteret under evt.

7. Evt

Ny betonkegle til RC alternativ, - Ib

Beton langs flisekant i øvre depot.

Forslag om førstehjælps / redningsarbejde kursus for alle frivillige / Officials i Marts, - Helle

Forslag om åbnet hus arrangement kun for Piger.

Forslag om 1-2 ekstra Åbent hus arrangementer, for at synlig gøre MNJ yderligere.

17 November afholdes strategimøde for MNJ, - Helle og Anders deltager.

Der bør udarbejdes event kontrakt så aftalerne bliver mere faste. Helle laver udkast.

Næste møde:

1/10-2018 kl. 19 i Pitten Nysum.

Helle indkalder.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877