Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 24 oktober

Tilstede: Ib, Kaj, Steen, Jan, Jesper, Dennis

Afbud: Anders, John

 

Jan byder velkommen.

 

1.      Steen gennemgår kalenderen. Som den ser ud pt, ligger der lidt udfordringer i efteråret 2018.

Vi har søgt diverse løb og lagt en foreløbig dato for Rally X nordic. Vi mangler lidt info fra Rally X nordic.

Det eneste arrangement som vi har fastlagt på nuværende tidspunkt er vores KM.

 

2.      Budget 2018. Dette punkt udsættes

 

3.      Bordet rundt

Ib:

Alle vores køretøjer er gennemgået for kølervæske, bortset fra den sorte Citroen, som kontrolleres uge 44.

 

Ib foreslår at vi for lagt fliser, der hvor vores eksterne toiletvogne står placeret udenfor stuehuset.

 

Toilet vognen på publikumsbakken skal rettes op.

 

Dennis:

Der er kommet en henvendelse ind fra nogle af vores medlemmer, som udtrykker at præmieoverrækkelsen til finaleløbet for dagens resultat virkede lidt ”overilet” eller som om det blot skulle overståes. Bl.a. manglede præmie skamlen.

Vi har informeret at præmieskamlen var placeret inderst i hallen, da den skulle bruges ved præmiefesten, og ikke nem at flytte rundt med.

Vi har taget henvendelsen til efterretning og vil gøre dette bedre næste gang.

 

Der er kommet en forespørgsel om man kunne lave et par afdelinger af KM i CK i 2018.

Forslaget blev godt modtaget, og vil blive besluttet når vi har en mere detaljeret kalender klar.

 

Ellers har vi kun modtaget ros.

 

Jesper:

Forslag om gangstien fra kiosken mod ståltrappen kan få lidt belægning. Den er meget glat, når der regner, således vi kan undgå at folk falder.

Forslaget blev diskuteret og vi finder en løsning.

 

Der er kommet en forespørgsel på vintertræning.

Jan og Kaj informerer at dette ikke er mulig med vores miljøtilladelse.

 

 

 

Steen:

Vi skal have lavet en rampe/et trin ved kanten på terassen ind til kiosken. El scooter / kørestol har svært ved at kommer over den nuværende kant.  

 

Jan:

Der er kommet forslag om stigning af træningsgebyr til 2018.

Det er vedtaget at lørdagstræning koster 150 kr tirsdagstræning koster 100 kr for MNJ stamklubsmedlemmer i 2018

 

Der er kommet forslag om stigning af klubkontingent i 2018

Forslaget blev nedstemt.

 

Entre for RC/CK løb i 2018 bliver 150 kr.

 

Tirsdagstræning der før hed FR træning bliver ændret til ”træning” således FR / RC og CK kan træne, men det bliver på FR bane.

 

Generalforsamling bliver d. 20/1 – 2018 kl 13,00

 

Jan og Kaj deltager i Repræsentantskabsmøde

Steen og Jesper deltager i Kalender & Afviklingsmøde

 

4.      Evt – Ingen punkter

 

5.      Næste møde – Jan indkalder

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877