Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 14 november

Banesektionsmøde: 14/11-2017
 
Tilstede: Ib, Kaj, Steen, Jan, Jesper, Anders, Dennis
Afbud: John
 
Jan byder velkommen.
 
1.Budget:
Årets resultat for banen indtil videre ser fornuftigt ud og er acceptabelt.
For at kunne lave et budget til 2018, skal vi have flere detaljer over de forskellige poster i budgettet.
Maskin budgettet gennemgåes og vi har overholdt budgettet indtil videre for 2017.
Kaj og Jan sætter sig sammen og laver et udkast til budget for 2018, som fremvises og gennemgåes for sektionsudvalget.
 
2.Kalender 2018:
Steen fortæller lidt omkring kalendermødet og offroad kalenderen for 2018 gennemgåes. Der er enighed, at set fra klubbens side, ser kalenderen for 2018 fornuftig ud
 
Kaj informerer at Rally X stadig ikke er en garanti. Nysum er pt eneste 2018 arrangør af Rally X, som har givet tilsagn overfor STCC om at afholde løbet.
 
Udover Rally X og den danske off-road kalender, diskuteres om ønsket dato for TV i 2018.
 
MNJ's egen kalender udarbejdes senere.
 
3.Bordet rundt:
Ib:
Pumpe i sving inden dommertårnet har været koblet fra. Dette er begrundet at selve hovedkablet er blevet rep. Pumpen er igen koblet til og klar.
 
Vores generator, som anvendes når vi laver f.eks autoværn har defekt starter. Starten bliver udskiftet, men det er vigtigt, at generatoren er slukket via hovedafbryder.
 
Vores slæber har fået skiftet alle bjælker, så den er tip top.
 
Der er blevet lukket for vandet og gjort vinterlukket.
 
Kaj:
Jan og Kaj deltager som tidligere nævnt i Repræsentantskabsmødet d. 18 november.
Otto, Arne, Ib og Sonja er inviteret til Repræsentantskabsmødet.
 
Vi skal have gang i lidt flere atbejdsdage, da der er flere ting der skal ryddes op i.
 
Steen:
Vi er blevet tilbudt en gratis vogn, som Steen har været ude og kigge på. Den kan godt bruges, og skal anvendes til arbejdskørsel
 
Jan:
Vi har snakket om mere asfalt på banen på stykket mellem svinget inden dommertårnet og starten.
Inden vi gør mere, skal vi være obs på reglementet omkring max meter asfalt.
 
Jan havde været hjælper ved Herregaardsløbet. Lidt en blandet oplevelse, med mulighed for forbedring af afvikling og planlægning af løbet.
 
Dennis:
Vi har stadig folk der er interesseret i at købe asfalt til depotet.
 
4.Evt:
Ingen punkter.
 
5.Næste møde:
Jan indkalder.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877