Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 12 september

Tilstede:Jan, Kaj, Ib, Jesper, John, Steen.
Afbud :Dennis og Anders

Formanden byder velkommen.

Bordet rundt.

Jan
Økonomien ser fornuftigt ud, dog er der enkelte udgifter der ikke er med.
Der overvejes et nyt regnskabssystem.
Reklamer i div. medier til afslutningsløbet den 23-9-17.
Opsatte kameraer på banen virker fint, positive tilbagemeldinger.
Der arbejdes på Herregårdsløb.
Åbning af toiletter, husk at åbne for vandet.
Vaskeplads, husk at slukke pumpe, ny pumpe indkøbes.
Anders kontaktes for at høre om han er kommet videre med bagvæg ved starten.
 
Kaj
Sørger for annoncering til afslutningsløbet, stor tilmelding til løbet, meget positivt.
Husk at lukke for vandet, når toiletbygninger aflåses, toilet løbet i 14 dage.
Overvejelser for betaling, udover løbsdage (camping/strøm).
Rallycross Nordic, rigtig fin Jury rapport, med stor vægt på, at det er beundrelsesværdigt
med så mange unge hjælpere, af begge køn.
Tv vil gerne lave optagelser i det nye år, så tidligt som muligt.
Der arbejdes på afvanding/dræning i det øverste depot og i bunden af bakken
over mod gokart, boring igennem volde.
Bedre forhold/plads til teknisk kontrol og vægt.
 
Jesper
Har haft kontakt til Carbuster's, de kører normalt i 5 klasser, aftalt at det skæres ned til
3 klasser, med flere deltagere i hvert heat. Der køres Mini Lemans bane.
Undersøger om de selv sørger for beregning og pokaler.
Carbuster's har ønske om at, gøre brug af vores flagposter.
Nogle kører bruger for meget tid på vaskepladsen, forslag til, at forgående heat skal være
færdig, så de næste kan komme til, når deres heat er kørt.
Obs. på materiale forbrug.
 
Ib
Videoovervågning på banen, er der lovkrav til skiltning ang. dette.
 
Steen
Løbsansøgning hos politiet, skal igennem klubben, så det forhindres at ”lejer af banen” ikke
ansøger om dette.
Skiltning ang. videoovervågning og evt. spærring for løbsansøgning ved Politiet undersøges,
Løbskalender 2018, kommende generalforsamling, hvem modtager genvalg.
 
Evt,
Finn og Kaj deltager i dialogmøde.
 
Løbsdatoer for 2018 sat på kalenderen, Steen ansøger hos Dasu.
 
Jesper, Steen deltager i afviklings/kalendermøde i november.
 
Dato for næste sektionsmøde følger senere.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877