Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 9 november

Referat fra bane sektionsmøde d. 9/11-23

Afbud: Kennet

 

1. Plan for reparation af bane inden sæson 2024

Vi har god for at lave et budget over hvad det vil koste at lave banen inden sæson 2024. Samt godkendelse til at lave banen.

 

Betingelse fra hovedbestyrelsen: banen skal have ro mindst 14 dage inden løb.

 

Gøre OBS på at løbsledere til træninger skal sørge for, at der bliver lavet baneservice efter endt træning.

 

Kim Jelsbak undersøger priser og vender tilbage til Jesper, så han kan lave budget.

Budget skal laves inden d. 7. december.

 

2. Dato for nedlukning af det sidste

Ib og Ivan ordner det sidste, muligvis onsdag.

Kim Jelsbak smører maskiner efter de er blevet gjort rene og sat på plads.

Brusehoveder skal skrues af.

 

3. Budget for 2024

Kaj tilbyder at lave et udkast til et budget for 2024, vi gennemgår det til næste møde.

Budget skal laves inden d. 7. december.

 

4. Evt.

Valg til generalforsamlingen:

Kaj og Ivan genopstiller ikke.

Anders og Jesper genopstiller.

 

5. Næste møde

Torsdag d. 23/11-23

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877