Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 9 juni

Referat af Banesektionsmøde den 9. juni 2020.

 

Til stede: Helle, Arne, Kaj, Anders, Ib, Peter

Afbud: Jesper, Malene, Ivan,

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt

 

 1. Formanden orienterer
  Der er aftalt at de som åbner og anvender Toiletter selv sørger for rengøring inden man går hjem. Der bliver møde i næste uge vedr. elektroniske flagposter.

 

 1. Kalenderen
  Der har været Event sidste to fredage. Der er ungdomstræning næste Fredag. Der er stadig tvivl om hvorvidt der kan afvikles DM på nuværende tidspunkt.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Der kommer gummibånd på sidste dækvold  i morgen. Faskiner i depot er næsten færdige og ser ud til at virke godt. Muren bag start skal færdiggøres. En lang liste med diverse opgaver, som kan udføres på alm. Arbejds Onsdage.

 

 1. Økonomi

Strong er færdigt, men der er ikke lavet regnskab endnu. Ellers ikke noget nyt.

 

 1. Bordet rundt

Kaj, - Det er gået godt med afvikling af Strong. Vi skal blive lidt bedre til at få låst af når vi forlader anlægget, og rydde op efter os. Peter, - vi bør begynde at kigge på hvordan ny Jokerlap kan udformes. Ib, - vi skal have malet, eller lagt tagpap på  taget på toiletvogn mod vest.

 1. Nyt møde

Mandag den 27 Juli kl. 19 i Pitten

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877