Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 4 April

Referat fra bane sektionsmøde d. 4/4-2024

Afbud: Kennet

 

1. Banen

Der er sket rigtig meget godt, banen er blevet fræset og herefter tromlet og tromlet.. men banen er desværre meget medtaget af vand. Derfor bliver vi nødt til at aflyse vores 1. træning og åbent hus arrangement d. 20 april…

 

2. Gennemgang til medlemsmøde

Årets gang - hvad er sket indtil videre

Hvad har vi lavet?

 • Fræset og tromlet banen

 • Påbegyndt opstilling af nye toilethuse, 4 stk.

 • Skiftet autoværn rundt omkring

 • Holdt løbsleder møde m. tekniske Pers.

 • Nye vandstandere v. vaskeplads

 • Solceller v. alle flagposter

 • kurser 530, 533, 532, 523, 522, 514

 

Hvad er vi i gang med?

 • Nyt billethus, HEG laver det til materialepris.

 • Højere master til højtalere v. belægning

 • Gravet bedre fiber/net ned

 

Hvad skal laves?

 • Reklame skilte, nogle skal op, andre ned

 • Dæk foran autoværnshjørne

 • Lægge nyt slidlag på banen, vi har fået nyt produkt til slidlag.

 • Opsætning af diverse tavler

 

Kalender

 • første træning aflyst.

 • åbent hus aflyst… Afholdes muligvis med mini leman?

 

Ungdomsmøder/arrangementer

 

Ideer og ønsker til klubfest

 • hvad forventes der?

 

Kiosken til træninger

 • aftale med slagter til de 3 store løb

 

Arbejdsdage

 • onsdag ugen op til løb

 • lørdag/søndags arbejdsdage

 • hjælp til rallyx før, under og efter

 

Rengøring af toiletter i sæson 2024

 

3. Medlemsmøde

Først og fremmest vil Banesektionen gerne sige tusinde tak for flot fremmøde og god tone på vores 1. medlemsmøde. Vores plan er at starte og slutte sæsonen med sådan et møde. For at forventningsafstemme med vores medlemmer.

 

På mødet gennemgik vi punkt nr. 2 “gennemgang til medlemsmøde”

 

Ungdomsmøder/arrangementer

Input til at afholde ungdomsmøder og arrangementer for vores medlemmer, for at fremme sammenholdet. Måske mnj kunne gå sammen med kørerforeningerne, som måske også ønsker at lave nogle arrangementer for de forskellige klasser.

Ideer og ønsker til klubfest

 • hvad forventes der?

At afholde en klubfest er et stort arbejde og derfor var vi glade for jeres input!

Bibeholde fadøl + div. andre drikkevarer og sætte prisen herpå højere, så vi kan holde festen hjemme.

Spørge klubbens medlemmer om bekendte til dj, for at spare nogle penge der.

Kiosken til træninger

 • aftale med slagter til de 3 store løb

Som sagt, vil vi gerne lave et hold som kunne tænke sig at tage kiosken til klubbens træninger. Vi vil gerne gøre det “simpelt” derfor kun salg af pølser, brød og sodavand.

Til de store løb har vi lavet en aftale med en slagter, som forpagter vores kiosker m. mad og drikkevarer til en procentdel af omsætningen.

Arbejdsdage

 • onsdag ugen op til løb

 • lørdag/søndags arbejdsdage

 • hjælp til rallyx før, under og efter

Vi ved det er svært at finde tid til arbejdsdage mv., vi vil derfor prøve at planlægge dem ud i fremtiden og lægge dem MNJ’s kalender. Derudover også skrive ned, hvad der skal laves på de forskellige dage, så man ved om man kan bidrage til dagen.

Rengøring af toiletter i sæson 2024

Vores rengøringshold har valgt at sige nej tak til sæson 2024, grundet personlige omstændigheder. Derfor søger vi et nyt hold til hjælp af dette.

Toiletterne skal rengøres efter hver træning og løb, dette kan gøres på hvilken som helst dag. Man kan få udleveret en nøgle hertil. Kontakt Lærke for mere info, eller hvis du er interesseret.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877