Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 26 august

Referat af Banesektionsmøde den 26. august 2019 kl. 19.00 i Pitten

 

Til stede: Helle, Ib, Kaj, Arne, Malene, Ivan, Anders, Jesper, Peter.

Afbud: ingen

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  godkendt

 

 1. Formanden orienterer
  DASU har inviteret til informationsmøde den 18 September. Alle kan deltage. Vi inviterer på hjemmesiden.

DASU tilbyder at holde kursus for tekniske assistenter her. Vi får sat en dato efter nytår.

Fra forretningsudvalgets møde er der orienteret om at der forventes et lille overskud for MNJ samlet. Desuden at vi skifter forsikringsselskab og får bedre dækning.

 

 1. Miljøtilladelse
  intet nyt

 

 1. Kalenderen – Planer for 2020
  træning 7 September, CK/RC finale 28 September, NEZ RC Lørdag den 5 Oktober, revanche for CK og FR Søndag den 6 Oktober. NEZ dog under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Vi vil afholde et møde for løbsledere, tekniske chefer/assistenter i Oktober.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Græsklipning. Ødelagt autoværn er udbedret.

 

 1. Økonomi
  gennemgået. Ser samlet set fornuftigt ud. Færre events end budgetteret, bla. Har vi haft et par aflysninger. Vi skal til næste møde overveje hvilke investeringer der kan være relevante for næste år.

 

 1. Bordet rundt
  Kaj:

Kaj har møde med event buro, som evt. vil leje os/banen i September.

 

Helle:

Helle er blevet kontaktet af et eventbureau, som evt. vil sælge vores events.

 

 

 1. Nyt møde

Mandag den 16 September kl. 19 i Pitten.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877