Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 23 maj

 Referat af Banesektionsmøde den 23. maj 2019 kl. 19.00 i Pitten

Til stede: Helle, Ivan, Kaj, Arne, Ib, Peter

Afbud: Jesper, Anders, Malene

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde
  Godkendt. Vandvogn er undersøgt og gear repareret, men skal formodentligt skiftes inden næste sæson.

 

 1. Formanden orienterer
  Vi skal lave ny bane til mini CK, således at andel af grus overholder min. 50%. Det foreslås at Mini CK følger folkerace spor i stedet for FR joker asfalt spor. Dette vil overholde krav til grus-andel og banelængde, - vedtaget . Spor til CK efter S-sving ændres i forløb, så udkørsel til rallycross spor bliver mere lige, men tidshorisont ikke besluttet endnu.

 

 1. Miljøtilladelse
  Intet nyt

 

 1. Kalenderen
  Foruden planlagte løb og træning er der 14/6 event, 21/6 event, 27/6 event.

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Der mangler mange ting – bla.: slå græs (trimmer), rette skraldespande, lave motorcykelparkering, male det sidste flagposthus færdig, hallen gøres rent, telt til kioskudvalg, skilte til vejen, official parkering, official camping, reparation af curbs, autoværn ved park ferme, loop lægges i ny asfalt ved mållinie, sikkerhedshegn, samle sten, støbe curb på nordsløjfe - lægges på facebook med opfordring til at komme og hjælpe. Der er stort set folk tilstede konstant indtil Rally-X  

 

 1. RallyX Nordic
  Kaj: Besværligheder med at leje toiletvogn + generator til Rally-X, men er nu på plads, incl. Rengøring. 2 fejemaskiner bestilt, læger og ambulance er bestilt. På storskærm kan vi reklamere med kommende løbsdatoer og Annoncer fra vores annoncører. Sponsorer inviteres til kl. 12, - Kaj står for den del. Der er 38 bannere sat op, men 2 er desværre tilsyneladende stjålet.

 

 1. håndtering af nyheder fremadrettet.

Fremadrettet har Helle og Malene tilbudt at håndtere alt omkring nyheder og pressemeddelelser. Alle medlemmer og andre opfordres til at sende historier og andet til Helle og Malene, som så håndterer udgivelse på hjemmeside, facebook, aviser, m.m.

 

 1. Bordet rundt

Kaj: vi skal overveje at kamuflere toiletvogn ved vaskeplads, - evt. med reklamer, da den er meget synlig fra Døstrupvej. Evt. forbedring af vores handicaptoilet og rampe-adgang til stuehuset.

 1. Nyt møde

17 Juni kl. 19 i Pitten

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877