Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 20 november

Referat af Banesektionsmøde den 20. november 2019 kl. 19.00 på gården.

Mødt: Ivan, Anders, Kaj, Helle, Ib, Peter, Malene, Jesper.

Afbud: Arne

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde.
  Godkendt.

 

 1. Formanden orienterer

Vi skal have hentet 80 skraldespande i Brande, og søger et par mand som vil gøre det på en hverdag.

 

 1. Miljøtilladelse
  Den nye Miljøtilladelse er netop i dag sendt i nabohøring. Høringsfrist er 19 December. Den færdigbehandles af forvaltingen i Januar, så nu er der begrundet håb for at det er på plads inden sæsonstart.
  Der er ønsker som vi ikke har kunnet få igennem, Men løb og udlejning på Gokartbanen er med. Når miljøtilladelsen har været gennem høring, og endeligt godkendt vender vi tilbage.

 2. Kalenderen 2020
  Helle og Kaj har været til kalendermøde. Der var mange som ikke var velforberedt, hvilket gav en del udfordringer med at få en løbsplan for FR, CK, og RC gjort klar til 2020.

Vi planlægger at gennemføre nysumcup med 3 afdelinger, - en i April, klubmesterskab i August, og lade DM revance tælle med som 3 afdeling af Nysumcup.

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste

Bagvæg ved start, samt bortdræning af vand på starten, ændring af S-sving,

Vi er taknemmelige for alle der melder sig til arbejdsdage, - hold øje på facebook.

 

 1. Økonomi 2019 samt budget 2020

Det ser ud til at 2019 lander på et overskud over budgetteret hvilket er meget glædeligt.

Vi har en del nødvendige investeringer i baneanlægget, som vi håber på at kunne få lov til at gennemføre.

 

 1. Bordet rundt

Kaj/Helle, - har haft møde med leverandør at elektroniske flagposter. En af de nuværende 3 er defekt, og samtidigt vil vi gerne have flere, således at vi kan klare os med færre frivillige til bla. Træning. Forskellige muligheder overvejes.

Helle: publikumsgevinster må ikke overstige 750 kr. da der ellers skal svares moms heraf, men ikke et problem for os i praksis.

Det forlyder at Rally-x i 2020 vil være en dobbelt afvikling, så der vil være fuldt program både Lørdag og Søndag. Men vi kender ikke dato og andre detaljer endnu.

Kaj: foreslår at flytte nøgleskab fra Pitten til Flagrum. Vedtaget. Vi skal have nye rensere til vaskepladsen, - Priser indhentes.

 1. Nyt møde

Næste møde aftales på generalforsamling.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877