Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 2 november

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Jesper, Arne, Malene (på skype) og Kaj
Afbud: Anders     
  1.  Referat fra sidste møde godkendt.
            Der er rettet henvendelse til Rebild Kommune om udledning af overfladevand.
            Der er kommet svar fra BU. Alle med negativt resultat.
 
  1. Helle refererede fra mødet med DASU. Det havde været afholdt i en positiv ånd. Der skal arbejdes videre.
           Kandidatlisten til BU blev fremlagt. Ingen tilføjelser.
 
  1. Hvis vejret tillader det har Mili lejet banen d. 11 dec.
           Generalforsamling afholdes d. 23 jan.
           Arne, Malene, Ib og Anders er på valg. Alle er villig til genvalg. Vi opfordrer til at flere stiller op, da der mangler suppleanter for at opfylde vedtægterne.
           Kalender 2021: RX Nordic og CK NEZ ved ikke noget endnu.
           Helle og Kaj deltager i kalendermøde og har fuldmagt til at handle på Banesektionens vegne.
 
  1. Den nye jokerlab er en stor opgave. Der er umiddelbart ingen bemanding til opgaven. Sektionen beslutter en mindre model, som går venstre om flagpost 3.  Samtidig forsøges der at finde midler til flere elektroniske flagposter. Der er arbejdsdag søndag d. 8 nov. Opgaver samt tilmelding bliver lagt på FB.
 
  1. Der blev lavet udkast til budget med ønsker om diverse forbedringer. Helle rundsender skema inden onsdag.
 
  1. Ib: Der er lavet stolper til autoværn.
           Der kommer nyt konsol på graveskovl til den store gravemaskine.
           Byggepladshegn er efterset og repareret samt oprydning bag støjmur. Det ser godt ud.
           Vaskeplads rengøres inder der lukkes for vandet.
           Kaj: Der er afholdt generalforsamling i MCNJ. De overtager vores elmåler i depotet og der er søgt om at få mere strøm. Budgettet om husleje bliver tilsendt Finn og                         bestyrelsen i MNJ skal godkende fordelingen. Vi kan forvente en lille stigning.
           Otto har kontaktet Finn og meldt fra på baneservice fremover.
           Sektionen beslutter at Kaj overtager banechefposten og at Ib fortsat står for eftersyn af maskinparken.
           Vi har budt på en grader på en auktion. Den gik til anden side – vi var nok for nærige.
           Der skal laves et nyt fejeblad.  Der findes en smed og materialer.
           Der ønskes en kædesav så vi kan få studset læbælter i vinter.
  1. Næste møde er d. 7 dec. Kl. 1900 på Gården
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877