Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 2 april

Referat af Banesektionsmøde d. 2. april 2019 kl. 19.00 på gården

Til stede: Kaj, Helle, Ib, Malene, Ivan, Anders, Arne, Jesper

Afbud: Ingen

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde

Godkendt.
Christine Cilleborg vil gerne være med i ungdomsudvalg. Vi forsøger at finde nogle fra de andre sektioner.også.

 

  1. Formanden orienterer

Banesektion skal lave en forretningsplan for sektionens udvikling de næste 5 år.

Har deltaget i generalforsamling for Kørerforeningen for Rallycross.

 

  1. Miljøtilladelse

Alle køretøjer der møder til træning skal have startnummer på køretøjet, da dette skal fremgå af vores egenkontrol. 2 gange årligt skal alle køretøjer støjmåles ved forbikørsel under træning. Dette foretages løbende under den normale træning.

Kommunen har inddraget en ekstern konsulent, som skal kigge udkastet til miljøtilladelsen igennem. Pt. Ingen tidshorisont.

  1. Åbent hus

Vi har fået fat i 10 taxa biler, og pt. 3-4 kør selv biler. Vi skal have fat i nogle flere. Gerne 5-6 stk mere, - Jesper og Anders er på sagen.

Der er fundet både RC, CK, og FR køretøjer til udstilling inkl. Fører der vil fortælle om sporten.

Der skal findes en dato hvor interesserede nye Mini CK kan tilbydes en tur i klubbens MINI crosskart.

Vi forsøger at finde en folkeracer som kan sættes til salg på åbent hus dagen.
Vi skal have fundet folk til at spænde folk fast i bilerne.

 

  1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver

Vi skal meget gerne have samlet sten på banen inden træning Lørdag den 6 April.

Stadig mange opgaver på listen, som kan udføres på kommende arbejdsdage.

  1. Bordet rundt

Jesper, - biler bliver malet på Torsdag. Fået tilbud på toiletvogne + bad/toilet til Rally-X.

Vi indhenter alternativt tilbud.

Anders, - fået tilbud på storskærme til Rally-X. vi overvejer.

Peter, - fået ønske om flere klubløb. Kan overvejes næste år hvis der er opbakning til det blandt kørene.

Kaj,- vi laver TV uge 21-22, - vi stiller med 8 mand + 21 biler i Næstved.

Vi kan evt. bruge endestykker af autoværn til fastgørelse af dæksøjler.

Helle, - Landrover klubben aflyser muligvis deres arrangement den 13 April, men vender tilbage med ny dato.

Forslag om at lave en træningsdag for unge FR og CK kørere som vi gjorde sidste år.

  1. Nyt møde

Tirsdag den 30 April kl. 19 i Pitten

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877