Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 2 August

Referat Banesektionsmøde d. 2 - 8 - 21

Tilstede: Helle, Ivan, Jesper, Kim og Kaj

På Skype: Malene og Arne   

Afbud: Ib og Anders

1.    Referat fra sidste møde godkendt.

 

2.    Der skal laves aftale med DASU om adgang for Dansk Metal medlemmer til vores publikumsløb. Helle aftaler.

 

3.    Helle fortsætter som formand og Malene som næstformand.

Jesper er kontaktperson for Rallycross.

Anders er kontaktperson for Folke Race

Kim og Arne er kontaktpersoner for Cross Kart.

 

4.    Der bliver træning d. 21 aug. Nærmere offentliggøres senest d. 15/8.

Deltagerlisten til KM gennemgås. Helle bestiller pokaler og laurbærkranse.

Der er mulighed for efteranmeldelser (indtil heatene er fyldt op).

Tidsplan godkendt.

Der er tilmeldt 130 til festen. Der kræves Coronaattest.

 

5.    Vi genoptager arbejdsdag onsdag aften.

Det sidste jord ved flagpost 2 skal fjernes.

Efter klubmesterskabet fjernes dækvold mellem flagpost 2 og 4 og den nye jokerlab tilsluttes FR banen. Kan måske afprøves til DM Revanchen.

Der støbes i S svinget.

 

6.    Helle har modtaget budgetopfølgningen sent. Rundsendes til sektionsmedlemmerne senere.

Sektionen ser gerne at der tages beslutning om anden grader og bytte traktor så 2 byttes for 1.

 

7.    Jesper: Ønsker en batteridrevet møtrikspænder. Den beviljes.

Kaj: Reglementsændringer: Vi ønsker at afvikling i RC føres tilbage til det gamle.

Vi laver forslag om ændringer til licensforhold. Helle sender ind.

Juryrummet inddrages til depot for elektroniske hjælpemidler.

Derefter oprydning således, at der er det vi skal bruge og kun det.

Derefter møde for løbsledere om brugen, således at vi afvikler på samme måde hver gang.

Afslutningsfest RC og CK. Planlægges næste møde dog kontakter Kaj Tommy Telt om telt, borde/stole m.v.

 

8.    Næste møde er d. 30/8 kl. 1900 i Pitten.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877