Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 17 januar

Referat Banesektionsmøde d. 17 – 1  - 22

På Skype: Arne, Helle, Jesper og Kaj.  Ib på tlf. 

Afbud: Malene, Anders, Kim og Ivan

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer
  3. Kalenderen
  4. Generalforsamling
  5. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  6. Økonomi
  7. Bordet rundt
  8. Nyt møde

 

1    Referat fra sidste møde godkendt.

Hydraulicpumpe til presser er lovet færdig inden månedens udgang.

 

2      Nicolai Fuhrmann og Ronnie Søgaard Andersen genopstiller ikke til næste valg til DASU´s banesportsudvalg. Vi forudser at Strukturen i banesportsudvalget bliver udfordret.

MNJ´s indsigelser til Regl. 5 blev ikke imødekommet. Vi opfordrer til et møde med de andre Offroad klubber umiddelbart efter vores generalforsamling.

Der er lavet aftale om dæk og vægt til RC løbene.

 

3    Rallysektionen har Rallyshow på flyvepladsen d. 25/6. Banesektionen deltager  med en udstilling om, hvad klubben ellers kan tilbyde.

Der laves udkast til en kalender efter generalforsamlingen. Der bliver Nysumcup i en eller anden form.

12 marts:              Follow Up kurser for kursus for banens officials.

13 marts:              Licenskursus for nye OF 533, FR Licens og B Licens

 

 

4     Bestyrelsen foreslår at vedtægter ændres således at der vælges både en sekretær og en næstformand.

Helle, Ivan, Anders, Jesper er på valg til banesektionen – alle modtager genvalg, dog kan Jesper ikke deltage i møder i1. halvår p.g.a. arbejde.

Kaj er på valg men beslutter senere om genvalg.

 

 

5. Arbejdet med ny risteskovl er godt i gang.

Rep. af lad i dumpervogn sker senere. Vi afventer autoværn på ny jokerlab. Banen laves når vejret tillader det. Rækværk ved start er færdig inden sæsonstart.

 

6  Budgettet godkendt.

 

7.  Ib:  MF traktor er repareret. Blev ikke så dyrt som frygtet.

Lille Case er solgt i bytte på Case CS110. Den skal køre med fejekosten. Deutz bruges herefter med slæberen.

Intet nyt om handel med grader.

 

8.  Nyt møde aftales efter generalforsamlingen.

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877