Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 17 februar

Banesektionsmøde

Dato: 17. februar 2022

Sted: Gården, Nysum

 

Tilstede: Kaj, Ivan, Kennet, Jesper og Helle.

Afbud: Ib, Malene & Kim.

Fraværende: Arne & Anders.

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde
  2. Formanden orienterer
  3. Økonomi
  4. Arbejdsdag
  5. Kalenderen

a.      Kursusplan

b.     Tillægsregler for Nysum Cup

c.      Regler for støj

  1. Bordet rundt
  2. Næste møde

 

Kaj byder velkommen.

 

 

1. Referat fra sidste møde:

Ingen bemærkninger.

 

 

2. Formanden orienterer:

Kirsten Sørensen, klubbens kasserer, er desværre afgået ved døden. Efter begravelsen ved Arden Kirke, er der mindesammenkomst på gården i Nysum.
Der kommer en ekstraordinær generalforsamling på et tidspunkt, da der skal findes en ny kasserer.

Der er forespurgt om deadline for fælles tillægsregler hos DASU. Der afventes svar herpå.

Løbsledermødet bliver først fastlagt, når dette kendes. Alternativt bliver løbslederne spurgt mundtligt.

Toyota ønsker at leje banen i uge 22 til elbiler.

 

 

3. Økonomi:
Udsendelse af fakturaer for annoncering samt skilte er påbegyndt. De udsendes efterhånden, som tilkendegivelsen modtages.

 

Alle fakturaer skal fremover sendes til mnjkasserer@hotmail.com.

 

 

4. Arbejdsdag:

Der var arbejdsdag i sidste weekend. Lørdag var jorden frosset, så det ej var muligt at lave baneservice. Andre opgaver blev igangsat i stedet for.

Søndag blev der sat lidt autoværn op, så arbejdet med jokeren kan fortsætte.

 

 

5. Kalenderen:

Banecertifikatet udløber den 30.04.2022.

 

a. Kursusplan:

Der kommer muligvis ændringer i datoerne.

 

b. Tillægsregler for Nysum Cup:

Godkendt.

 

c. Regler for støj:

Der aftales nærmere med Peter Bak om køb af en ny støjmåler med fjernaflæsning.

 

 

6. Bordet rundt:

Ingen bemærkninger.

 

 

7. Næste møde

10. marts 2022 kl. 19.00 på gården.

 

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877