Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 16 februar

Referat af Banesektionsmøde d. 16. februar 2019 kl. 09.00 på gården

 Til stede:

Jesper, Anders, Ib, Kaj, Helle, Malene, Arne, Peter.

 Fraværende:

Ivan.

 Dagsorden:

  1. Referat fra sidste møde

Godkendt. Helle har fået priser på Ready til race. Vi ønsker løsning der hænger permanent.

 

  1. Formanden orienterer
    Rally vil gerne leje banen til JFM rally. Det kan de naturligvis. Der opkræves ikke betaling for brug af vaskeplads. Landroverklub Danmark ønsker at leje stuehus + forplejning.

 

  1. Miljøtilladelse

Peter orienterede om status på ny miljøansøgning, - vi håber på nyt udkast før 22/2

 

  1. Kalender 2019

Første arbejdslørdag bliver 2 Marts, Helle sætter på facebook og hjemmeside.

  1. Markedsføring

Malene laver nyt opslag. Helle foreslår vi køber nogle MNJ-Speedflag, som kan bruges ved forskellige arrangementer. Vi opgiver ”mig & Aalborg” platformen, da den vil være for dyr at bruge. Vi vil forsøge at være til stede til Herning messen 2020.

Kaj, - Dasu er ved at forhandle ny aftale med Dansk Metal vedr. deres medlemmers adgang til MNJ offroadløb. Vi forhandler videre.

  1. Bordet rundt

Kaj: forslag om prioriterede store projekter, Asfalt ved opløbstrækning, vold/autoværn før målstreg udskiftes, større og bedre publikums faciliteter. Der er indkøbt Generator med midler fra støtteforeningen. Forslag om at vi får lavet nogle betonklodser til at fastgøre telte til, og som kan flyttes rundt med palleløfter.


Ib: Der er indkøbt vogn til at transportere minigraver. Det forsøges om minigraver kan bruges til stolpe-boremaskine. Har fået tilbudt sammenboltede lastbildæk, som han har sagt ja til.

 

Helle: Forslag om at Alle sponsorer inviteres til rally X Nordic lørdag d. 1/6 til et mindre traktement.

 

  1. Nyt møde

Næste møde er 12. marts kl. 19.00.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877