Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 15 juni

Referat Banesektionsmøde d. 15 - 6 - 21

Tilstede: Ib, Helle, Ivan, Arne, Anders og Kaj

På Skype: Malene    Afbud: Jesper

1.  Referat fra sidste møde godkendt.

Alle er villige til genvalg på næste generalforsamling.

 

2.  Helle har lige modtaget Juryrapporten RX Nordic. Ikke de store problemer. Gennemsnitskarakteren lidt over middel.

Alle tilsyneladende tilfredse. Der holdes evalueringsmøde snarest.

 

3.  Der afholdes klubmesterskab for alle klasser d. 7 aug.

Helle udarbejder tillægsregler.

Malene laver plakat til festen. Musikken er bestilt.

Kaj sørger for T-shirts til klubmestre.

Udvalget tager senere stilling til præmiering.

 

4.  TO DO LISTEN.

Vi holder fri onsdage i juli måned.

Der bevilges penge til knust asfalt og beton i S. svinget.

Øvrige opgaver:

Muren ved start gøres færdig.

Kiosken males

Muld på ved flagpost 4 og på publikumssiden – derefter hegn.

Beskæring af træer.

Masser af småopgaver.

 

5.  Økonomien gennemgået. Budgettet er overholdt.

De 3 sidste løb køres med publikum.

Helle laver nye ansøgninger og underretter DASU.

Der laves partoutkort til resten af sæsonen. Helle kontakter Svend.

 

6.  Anders: Ny hydraulicpumpe til presser er på vej. Derefter kan der igen bøjes autoværn.

Kaj: Vi har for lidt strøm til et RXN løb. Der arbejdes videre med en løsning.

7.  Næste møde er d. 2/8 kl. 1900 i Pitten.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877