Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 15 August

Referat Banesektionsmøde d. 15 – 8  - 22

Tilstede: Ib, Jesper, Arne, Ivan, Anders, Kim  og Kaj

Afbud: Helle, Kenneth og Malene    

DAGSORDEN:

1.   referat fra sidste møde.

2.   Formanden orienterer.

3.   Økonomi.

4.   Kalenderen.

5.   Arbejdsdage.

6.   Bordet rundt.

7.   Nyt møde.

 

1     Referat fra sidste møde godkendt.

2     De sidste lodder i konkurrencen om FR Bilen sælges lørdag til FR Cuppen. Der er lodtrækning kl. 12.30  Kaj er ansvarlig.

Vi skal have ryddet lidt op i maskinparken.Den ene Golfbil samt de 2 VW Pumper skal sælges. Kim er på opgaven.         

3     Økonomien er OK - vi overholder budgettet.

4     Mini Lemans d. 21/8 bliver afholdt med 10 hold.

10/9 køres der Nysumcup i CK som et klubarrangement.

11/9 laves der træning for FR og RC kl. 0900 – 1400. Tilmelding er nødvendig.

DM Revancen d. 15-16/10 flyttes til d. 22 – 23/10.

Tilrettet kalender lægges på hjemmesiden.

5     Vi er kommet langt med de småopgaver som har været på listen.

Autoværnet skal gåes efter inden FR Cuppen – planlagt onsdag aften

Toiletterne tjekkes også onsdag.

Kenneth laver baneservice inden lørdag.

Depotet forbedres løbene – seniorholdet er på opgaven

6     Jesper: Der er mange sten i banelegemet. Hvis det er muligt, skal banen rives op efter sidste løb, og alle materialer køres over rundsorterer og derefter lægges ud igen.

Kim: Der er ønske om flere træninger.  Miljøtilladelsen giver mulighed for mange flere træninger. Den nuværende begrænsning ligger i mangel af officials. Flere træningsledere er ønskelig og flere Teknisk Chefer er et MUST.

Der er ganske nødvendigt at flere medlemmer melder sig til at tage kurser i vinter. En træning en tirsdag aften kræver 4 – 5 personer for at afvikle, og her skal der være en med min OF 514 og en med OF 522.

Kaj: Efter næste generalforsamling skal arbejdsopgaverne fordeles bedre, da han ikke ønsker fremover at bruge så mange timer på sektionsarbejdet.

        7  Næste møde er d. 19/9 kl. 1900

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877