Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions mødet afholdt 1 Juni

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/6-23
Afbud: Kim Nielsen
 
1. Referat fra sidst
Godkendt
 
2. Klubmesterskab
Kaj siger til hvis han har brug for hjælp til at finde officials. Karen Larsen hjælper Kaj
som løbsleder.

3. Økonomi
Indtil videre er vi godt med i forhold til vores budget.

4. Bordet rundt
Ivan til arbejdsdag:
Reklameplader på start skal pilles ned.
Kim kigger på alle toiletter.
Billethuset, hvad gør vi?
Flere fliser ved borde nede i pitten.
Overdækning v. miljøcontainer.
Fliser op ved hegnet v. starten.
Male hegn ved starten.
Male hus + hegn/trappe. HUSK GRUNDER INDEN!
Male curbs i forskellige sving.
Vogn tjekkes igennem.
Generel oprydning alle steder.
Højtalere på publikums bakker foroven skal tages ned.
Lamper ved hegn skal gøres rene.

Kaj:
Kaj tager en pause fra det frivillige arbejde i sektionen i en længere periode.
Han er dog fortsat med til sektionsmøder og bistår Jesper med bestyrelsesarbejdet.
Kaj genopstiller IKKE ved næste generalforsamling.

5. Næste møde
Torsdag d. 13 juli.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877