Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Referat fra Banesektions møde 4 december

 

 

 

Der indkaldes til Banesektionsmøde den 4. december 2021 kl. 09.00 på gården.

Afbud fra Ivan og Anders og Kim

Deltager Jesper, Ib, Malene, Arne, Helle og Kaj.

 

Dagsorden:

 1. Referat fra sidste møde

Godkendt.  

 1. Formanden orienterer
  Generalforsamling Crosskart køreforening – Der blev drøftet støj inden karts skal sendes ned til starten.

Arne kommenterer: Måske man kører ned på starten og slukke motor – og når det igangværende heat har 1 omgang tilbage, så kan karts på starten tænde motor.

Støj – 95 decibel bør skrives ind i retningslinjer for træning. Der mangler en overordnet målemetode for alle bane.

Peter vil undersøge hvordan vi kan lave en måleberegning/målemetode. Vi kan lige så godt lave målemetode efter decibel på de 95 som Norge og Sverige, så vi kører ens.

Medlemsmøde for medlemmer med god tilslutning i oktober.

 

 1. Kalenderen
  Esbjerg har ikke budt ind på afvikling af løb i 2022.

DM CK + RC 9-10 juli Sverige

NEZ 16-17 juli Sverige

NEZ 23-24 juli Norge

NEZ August Estland

Når alle kalendere er klar så forsøger vi at finde 3 datoer der kan være med i en Nordisk cup i CK.

Åbenthus arbejder klubberne på at afholde det samme dag. Dato bliver udmeldt senere.

 

 

 1. Arbejdsdage – Arbejdsopgaver – To do liste
  Dæk er fjernet fra banen

Det gamle depot er ryddet.

Betonmure er lavet fra flagpost 1 og rundt.

Vi venter på autoværn.

Der er klar til at komme kalk på.

Hegn fra træer ned til pitten er rykket op.

Der kigges på traktor om der skal byttes med noget andet? Case traktor skal gerne byttes til noget andet.  

Graider – vi skal have kigget efter en anden.

 

 1. Økonomi
  Budgettet:

Det er svært at lave da kalenderen ikke er fastlagt endnu.

 

 

 1. Bordet rundt

4 stk. er på valg til generalforsamling.

Ib: MF traktoren hvis den kan laves, så vil vi gerne den bliver det. Tiltskovlen er under reparation. Hvad med den pump til at presse autoværn, er den lavet. Den har Anders skaffet, så kan autoværnene blive sat op lige så snart vi kan komme i jorden.

 

 

 1. Nyt møde

 

17.01.2022

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877