Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Rallyudvalgsmøde d. 26/1 2023

Dagsorden – Rallyudvalgsmøde Torsdag d. 26/1 2023 

Fremmødte: Preben, Bjarne, Henrik, André, Niels

1.   Konstituering af foreløbigt rallyudvalg 2023

Opfølgning på generalforsamling/udtrædelse af tidligere udvalgsmedlemmer.

Der mangler 3 mand i udvalget i henhold til vedtægter. (Kim, Kristian, Thomas og Martin).

Bjarne har forhørt hos mulige emner til udvalget, dog uden held. Udvalget bringer problemstillingen op på første klubaften.

Foreløbig konstituering:

Formand:                       Preben

Næstformand:                Henrik (Forsat)

Intern opgavefordeling: Møde og referater (Preben). Hjemmeside. (Henrik). Facebook. (Fælles).

Kursus/uddannelse/nye medlemmer. (Fælles Reglement/Teknik. (André/Niels)

Løbsledere: Preben, Henrik, Bjarne, Kim. – Der skal laves fælles tilmelding til løbslederseminar i Marts. Bjarne er automatisk tilmeldt som dommer.  

Nøgler og alarm. Preben indsamler nøgler fra tidligere udvalgsmedlemmer.

2. Sæson 2023. Udvalgets forventninger/ambitioner for sæsonen.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der hjælper med at finde løbsområder. Der skal være en køreplan for hvad det kræver at lave et lille løb.

Rallyudvalget satser på minimum 4 løb - gerne 5 løb i klubmesterskabet 2023. Der laves et oplæg på første klubaften.

Lukkede klubløb/klubrallykursus

-      Gunnar Nielsen. (Klubrally kursus – Henrik taler med Martin Saal om kontakt)

-      Tech college. Nørresundby. (Mads)

-      Hobro Fjernvarme – Først muligt til efteråret (Der ligger pt. Et lager af flis på pladsen)

-      Nysumbanen.

Åbne løb.

-      Lindum Skov Hillclimb – (Samarbejde med HMS)

-      Rallyshow Aalborg / Rally Aalborg

-      Herregårdsløbet – (Forventer gentagelse hos ERG Aars)

 

3. Rallyshow Aalborg - Status og næste skridt. Hvilket arrangement skal det være, økonomi og aftaler. 

Rallyudvalget i DASU ønsker flere DM løb i kalenderen i 2023 til Dansk Super Rally. Der er derfor møde tirsdag d. 31/1 med DASU’s rallyudvalget vedr. samarbejde omkring løbet hvis løbet skal være afdeling af Dansk Super Rally 2023, således klubben sikrer at der er en organsiation løbsledelsen kan løfte opgaven og økonomien sikres i løbet.  

Løbet vil som minimum være DM i Rallyshow med prøver på Aalborg Flyvestation i forbindelse med DM ugen. Der er lavet en mundtlig aftale med Flyvestationen, dog på betingelse af at prøverne kun køres på asfalt. Der ønskes ikke brug af områder med betonunderlaget da det giver flyvestationen vedligeholdelseomkostninger. Ligeledes gav betonunderlaget stort dækslid for kørere.

Ved afholdelse af rallyshow er der er færre løbsudgifter og mindre krav til løbsledelsen, såsom rallysafe, rutebog m.m., dog vil indtægterne ligeledes være færre i kraft af mindre startgebyr.  

Bjarne er i kontakt med lodsejere i nærheden af Flyvestationen omkring prøver der kan kobles på som DM Rally afdeling. Der vil i så fald kunne laves et kompakt DM Rally.

Der forberedes et budget for hhv. DM Rallyshow med/uden afdeling af Dansk Super Rally som fremlægges for bestyrelsen.

4. Klubaften - Sæsonopstart med præmiefest - Fastlæggelse af løbsdato, program og mad/fest. 

Som opstart på 2023 sæsonen i klubben og afslutning på forrige sæson ønsker rallyudvalget afholde en klubaften i Februar med spisning og hygge. Aftenen indledes med snak om sæsonen, hvorefter dem som har lyst kan blive til spisning. (mindre egenbetaling)

Der skal afholdes afstemning blandt kørere om datoer for dette i den kommende uge, således denne kan fastsættes.

Preben har lavet aftale omkring mad, som skal bekræftes når datoen er kendt.

5. Diverse

Tilbagemelding fra første dialogmøde i Middelfart.

 

Næste møde:

Der aftales opfølgende møde med Aalborg Flyvestation vedr. DM i Rallyshow i uge 6.

Næste rallyudvalgsmøde aftales efter den aftalte klubaften.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877