Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Projekt gruppe møde 10 aug 2016

Referat af projekt gruppemøde

Referat af projektgruppe møde 10/8 2016

Der er kommet brev fra Rebild kommune, omkring den planlagte vold.

Miljøgodkendelsen tillader kørsel fra 9.00 til 16.00

Dorte sender støjrapporten til Tage, så der kan laves plan for antal af karts på banen.

Indtil videre er det tilladt at køre fra 1/4 til 31/10

Banen må ikke benyttes til løb, før volden er færdig.

Bulerne i asfalten skal opmærkes.

Tilladte stigninger til bro/tunnel skal undersøges.

I forhold til byggetilladelse, mangler kommunen oplysninger på beklædning på klubhus, og farve på samme.

Har søgt sparekassen Hobro om tilskud til støjmåler.

Der skal findes afhentning af de materialer vi har fået sponseret.

Der er bestilt AMB anlæg til banen.

Der skal føres logbog over hvor mange der kører, hjælper og befinder sig på banen.

Budget for det næste års tid er lagt, og et godt grundlag for eventuelle ansøgninger.

Der skal søges midler hos fonde og private sponsorer.

Der mangler kun hegn, for at der kan afvikles løb på banen.

Bortledning af overfladevand er stadig en udfordring.

Tage ønsker at træde ud af arbejdsgruppen, Bruno overtager.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877