Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

MSCNJ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Motorsports  Center Nordjylland ApS

                                                                                                                                        Svenstrup den 28 september 2021

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Motorsports Center Nordjylland ApS tirsdag den 26 oktober kl. 1900 på adressen Nysumgårdvej 8 9610 Nørager.

Jfr. Vedtægterne skal indkaldelsen ske med 4 ugers varsel. For god ordens skyld bedes indsigelser

mod indkaldelsen meddelt undertegnede inden onsdag den 6 oktober 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.      Valg af dirigent

2.      Direktionens beretning om selskabets virke i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5.      Eventuelt forslag til direktionens eller anpartshavere.

6.      Valg af direktion. På valg er Sonja Storgaard (villig til genvalg).

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

På Direktionens vegne

Sonja Storgaard

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877