Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally-møde, den 30.01.2018

Mødereferat fra RU-møde, afholdt den 30.01.2018 i MNJ

Afbud fra: John.

Bjarne kom lidt senere.

 

1 Konstituering af rallyudvalg

Næstformand: Henrik

Referent: Ole

Reglement og teknik: Ole

Klubmesterskab: ??

Kørerkontakt: Kim

Materiale chef: ??

 

2 Klubrally kursus søndag den 25. februar

Lodsejer tilladelsen kommer i morgen pr mail og efterfølgende sender Ole løbsansøgningen til Politiet.

Organisationsplan, materialer osv. Blev løbet igennem og tilrettet.

Vi mødes på SAWO kl. 09.00

 

3 Målsætning 2020 MNJ Rallysektion

Mere end 20 hold der kører Klubrally.

Uddannet flere rally officials.

Lave mesterskabs tællende Klubrally i 2019

Lave et rally / rallysprint senest i 2020

 

4 MNJ sæson

Der skal være et møde mellem de nordjyske klubber angående evt. fælles klubrally kursusforløb hen over året. Der arbejdes på fælles promovering af et sådant tiltag.

Der blev snakket om diverse områder hvor man kunne køre Klubrally.

Lørdag den 30.06 Klubrally Light

Lørdag den 03.11 Herregårds løbet

MNJ åbent hus på Nysum banen lørdag den 28. april, for bane, gokart og rally.

Lave en klubdag / aften hvor der afsluttes med mad fra grillen.

Deltage i JFM for Klubhold den 04. august

 

5 MNJ Klubmesterskab Klubrally 2018

Reglement med klasseinddeling: Kim

Tællende løb: Kim kommer med et oplæg til næste møde.

 

6 MNJ hjemmeside rallysektion og MNJ Facebook

Vi opdaterer billeder.

 

7 Flytning af materialecontainer

Henrik har aftalt med Kaj at de mødes inden de flytter containeren.

 

8 Evt.

Lave et portræt af nye MNJ hold på hjemmeside / Facebook.

Lave klubaftener med forskellige temaer.

Lave en kageordning – refundering af udskifter.

Kender vi nogen som kan tage billeder til vore arrangementer, som kan lægges på nettet ?

 

Referent: Ole

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877