Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally den 21.02.2017

Mødereferat fra RU møde, afholdt den 21.02.2017 i MNJ
Afbud fra: John og Martin.

1.    Konstituering af udvalget
Formand: Johnni
Næstformand og hjemmeside ansvarlig: Henrik
Hjemmeside ansvarlig: Kim
Referent: Ole
Spørgsmål vedrørende regl. 3, rally cirkulære og teknik rally, kan stilles til Ole

2.    Rally Danmark
Når KOM indkalder til næste møde, stiller MNJ med 2 – 4 personer.
MNJ vil ikke have penge i klemme i arrangementet.

3.    Speed nord
Debat om hvorfor de ikke vil kører med i Herregårdsløbet 2017, samt hvad vi som klub kan gøre fremadrettet for at få et bedre samarbejde / dialog med Speed Nord.

4.    Herregårdsløbet 2017
BS er løbsleder.
Vi vil gerne kører i Nørre Sundby området igen i 2017 – løbet køres på en lørdag og Metal Rally deltager ikke, da de har valgt at ligge deres ”finale” om sommeren.

5.    Flytning af container
Det står lidt hen i det uvisse, om hvornår der skal laves om ved gavlenden af klubhuset, så snart udvalget ved mere videregives denne info og vi laver en arbejdsdag med flytning / oprydning.

6.    Aktiviteter i 2017
Vi snakkede om at lave et KR løb / kursus en lørdag Kl. 13 (evt. Kl. 11 hvis kursus) i maj, hvor Johnni har lovet at lave PR på Facebook.

7.    Eventuelt
IAB
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877