Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Mødereferat fra Rally d.28.08.18

Referat Rallymøde 11, tirsdag d. 28 august kl. 19.00 i Nysum 
 
Fremmødte:  Ole Stig, Kim N. Jensen,  Bjarne kommer senere
Afbud:  Gert, Thomas, Henrik, Johnni, John.
Indbudte:  Finn Knudsen og Helle V. Nielsen kl. 19.30 – 21.00
 
Dagsorden


1.  Yokohama Mesterskab 15. September. 
                      2 prøveskitser  Preben tegner op
                      Teknisk kontrol:  Allan Brøndum + Per
                      Sikkerhedschef: Jørgen Hejlskov
                      Officials:      Kim laver officialsplan
                      Der skal samles officials – alle hører
                      Oversigtskort med indretning – Preben spørges
                      Møde med Finn Knudsen og Helle V. Nielsen om brug af bane og praktiske ting
                      Møde kiosk udvalg evt. næste møde
                      Drejebog er vedhæftet mødeindkaldelse  gennemgås og tilføjes oplysninger
 
2. Klubmester skab. 18 august   
                      Godt og hyggeligt klubarrangement under luksus forhold på Overgård Gods
                     
3. KM Fransgård Maskinfabrik + kursus 30. sept: Kim får lodsejertilladelse
                      Lodsejertilladelse    Kim
                      Politi    Kim
                      DASU  Kim

4. Herregårdsløb    Punkt udsat til næste møde pga. få fremmødte
JFM Finale ?   kim har søgt DASU, men har fået svar at det passer ikke så godt med dato
Da 3. nov. Er efter Yokohama finalen
forslag prøver:  Nysum, Arden, Oplev Hill Climp, Hydrema, Hagensvej med nye veje
 
 
5.  Container     Punkt udsat til næste møde pga. få fremmødte
                      Container er flyttet og blev fyldt med materialer igen
                      Der blev ryddet op udenfor
                      Bjarne tager combi camp med på værksted til gennemgang
 
6.  Evt.         Punkt udsat til næste møde pga. få fremmødte
Klubrally KM Præmiefest / julefrokost
Forslag højere startgebyr til JFM og Speed Nord
Regnskab på JFM ?
 
7. Næste møde. 
mandag d. 10. sept        kl. 19.00 i klubhuset Nysum

 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877